• Niepokojący trend w zachorowalności na POChP

  Warszawa, 19 marca 2007 r. – Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest jedną z najczęstszych chorób i głównych przyczyn zgonów na świecie. Co roku uśmierca ponad 3 mln osób, przy czym częstość występowania tej choroby i umieralność stale wzrastają. Tymczasem dane ze świata pokazują, iż w przypadku wielu chorób, które do tej pory stanowiły największe […]

 • Metody rehabilitacji dzieci z uszkodzeniem mózgu

  Poniżej zamieszczam opisy najbardziej znanych metod rehabilitacji. Metoda Glenna Domana Metoda ta jest kontynuacją metody Faya. Powstała w wyniku działalności fizjoterapeuty Glenna Domana. W 1976 roku założył on Instytut Faya w Filadelfii (tzw. Instytut Budowania Ludzkich Możliwości). W metodzie tej wychodzi się z założenia, iż na drodze rozwoju zdrowego dziecka pojawia się sześć najważniejszych obszarów, […]

 • Botox skutecznym lekiem na dziecięce porażenie mózgowe

    Botox to środek stosowany przede wszystkim w chirurgii kosmetycznej do wygładzania zmarszczek. Toksyna botulinowa (jad kiełbasiany) może być śmiertelna, gdyż powoduje paraliż mięśni oddechowych. Do celów leczniczych i kosmetycznych podaje się bardzo niewielkie dawki. Stosowanie Botoxu ma redukować objawy porażenia mózgowego poprzez obniżenie napięcia w mięśniach, co pozwala na lepsze kontrolowanie ruchów, a także […]

 • Deficyty fragmentaryczne w zespole mózgowego porażenia dziecięcego

    Jest to proces, dzięki któremu mózg otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów segreguje je, rozpoznaje, interpretuje, integrując je ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami odpowiada adekwatną reakcją. Integracja sensoryczna dokonuje się na kilku poziomach: Poziom I – Dokonuje się rozwój w obrębie systemu przedsionkowego, proprioceptywnego, dotykowego, rozwijają się reakcje równoważne. Poziom II – Rozwój dużej motoryki […]

 • Mózgowe porażenie dziecięce cd.

    Dotychczas nie opracowano idealnej definicji określającej mózgowe porażenie dziecięce. Dzieje się tak ze względu na ogromną różnorodność i stopień nasilenia objawów oraz współistniejących zaburzeń i nieprawidłowości charakteryzujących to schorzenie. Najpowszechniej uważa się że mózgowe porażenie dziecięce jest zespołem trwałych, lecz nie niezmiennych, różnorodnych zaburzeń napięcia mięśni , czynności ruchowych i postawy wywołanych uszkodzeniem mózgu […]

 • Mózgowe porażenie dziecięce

    Mózgowe porażenie dziecięce nie stanowi określonej, odrębnej jednostki chorobowej, lecz jest różnorodnym etiologicznie i klinicznie zespołem objawów chorobowych, a co się z tym łączy, także z różnym obrazem anatomopatologicznym. Synonimy:zespół Little’a, paraliż dziecięcy; cerebral palsy, diplegia spastica infantilis Czynniki etiologiczne: niedotlenienie ośrodkowego układu nerwowego, procesy zapalne, wylewy śródczaszkowe, wcześniactwo, hiperbilirubinemia KLINICZNE POSTACIE PORAŻENIA MÓZGOWEGO […]