Dom opieki dla osób starszych – pobyt dzienny czy stały? Wybierz najlepszą opcję

0

Powoli zmienia się społeczne nastawienie wobec geriatrii, dlatego coraz więcej osób w Polsce decyduje się na umieszczenie bliskiej osoby starszej w domu opieki. Rośnie bowiem świadomość związana z potrzebami ludzi w podeszłym wieku, zwłaszcza tych, którzy przeszli udar, cierpią na demencję bądź borykają się z chorobą Alzheimera. Opieka pielęgniarska i lekarska realizowana z funduszy państwowych bywa jednak bardzo ograniczona. Coraz więcej osób korzysta więc z profesjonalnego wsparcia, jakie oferują seniorom domy spokojnej starości.

Dom opieki dla osób starszych - pobyt dzienny czy stały? Wybierz najlepszą opcję

Z tekstu dowiesz się:

 • jakie korzyści zapewnia prywatny dom opieki,
 • kiedy podjąć decyzję o umieszczeniu seniora w domu spokojnej starości,
 • co wchodzi w zakres opieki stałej i dziennej w domu opieki.

Zmiany demograficzne pokazują, że polskie społeczeństwo starzeje się coraz szybciej. Według danych GUS w 2050 r. liczba osób powyżej 60. roku życia wyniesie 44%. Oznacza to, że w najbliższych latach będzie przybywać osób z chorobami starczymi, takimi jak np. alzheimer. Zapewnienie im odpowiedniej opieki, zwłaszcza seniorom wymagającym stałego nadzoru medycznego, staje się zatem coraz większym wyzwaniem. W takiej sytuacji niezbędną pomoc może zapewnić prywatny dom opieki.

Prywatne domy opieki – zalety

Państwowe domy spokojnej starości cieszą się sporym zainteresowaniem, ale na zakwaterowanie w nich można czekać nawet kilka lat. Takie ośrodki miewają też problemy z brakiem kadry medycznej, niezbędnej w sytuacji, gdy najbliższa osoba wymaga stałej opieki.

Prywatne domy opieki w dużej mierze przyczyniły się do tego, że powszechnie panujący opór wobec pozostawienia bliskich w ośrodku znacznie zmalał. Nie zawsze bliższa lub dalsza rodzina chorego jest w stanie zapewnić osobie w podeszłym wieku właściwą i pełną opiekę, nie tylko z powodu własnych obowiązków zawodowych, ale również ze względu na brak wiedzy i przygotowania do właściwej opieki – mówi Andżelika Otłowska, manager Willi Łucja.

Warto też pamiętać, że zajmowanie się seniorami wymaga często dużej cierpliwości i odporności na stres towarzyszący różnym czynnościom, np. pielęgnacyjnym. Prywatne domy opieki posiadają zaś profesjonalne zaplecze, które umożliwia kompleksową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i zapewnia im właściwy poziom życia. Dzięki temu rodzina ma pewność, że zagwarantuje bliskiej osobie najlepszą opiekę i komfort.

Korzyści pobytu w prywatnym domu opieki:

 • brak konieczności składania wniosków czy oczekiwania na miejsce (w przeciwieństwie do państwowych placówek) – procedura nie jest czasochłonna, wystarczy wskazanie potrzeb seniora i jeśli pensjonariusz i rodzina wyrażą zgodę na pobyt, podpisuje się umowę z rezydentem,
 • dostęp do lekarzy specjalistów,
 • fizjoterapeuci doświadczeni w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
 • bogaty program rehabilitacyjny,
 • profesjonalne zaplecze medyczne,
 • całodobowa opieka.

Dom opieki – kiedy umieścić seniora z demencją lub chorobą Alzheimera?

Szacuje się, że w Polsce choroba Alzheimera dotyka 300 tys. ludzi . Do roku 2050 będzie ich około miliona. Nadal jako państwo nie jesteśmy dostatecznie dobrze przygotowani, aby pomóc chorym i ich opiekunom w radzeniu sobie z konsekwencjami schorzenia i trudnościami, jakie ono niesie. Rozwiązaniem tego problemu są prywatne domy opieki oferujące wszechstronną i kompleksową pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym.

Pacjenci z chorobami otępiennymi, takimi jak alzheimer, mają zwykle duże problemy natury poznawczej, zaburzenia orientacji w czasie oraz zaniki pamięci. Żyją we własnym świecie, narażając nieświadomie siebie i innych na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Jak wyjaśnia Andżelika Otłowska z Willi Łucja , to właśnie determinuje zasady opieki nad nimi i zakres pomocy przy różnych czynnościach dnia codziennego, z uwzględnieniem grupowych zajęć terapeutycznych pod kierunkiem psychologa.

Każdy, kto opiekuje się osobą starszą, zadaje sobie w pewnym momencie trudne pytanie: czy i kiedy umieścić seniora z demencją lub chorobą Alzheimera w domu opieki. Taka decyzja zapada przeważnie w sytuacji pogłębiającej się niesprawności bliskiej osoby, nad którą opieka zajmuje coraz więcej czasu. Jednocześnie rodzina konfrontuje się wówczas z brakiem wiedzy merytorycznej i możliwości rehabilitacyjnych niezbędnych do dalszej kompleksowej troski – mówi Piotr Piotrowski. Profesjonalną pomoc w tym przypadku najlepiej zapewni dom opieki.

Dom opieki – pobyt dzienny i pobyt stały w Willi Łucja

Seniorzy są przyjmowani do ośrodka w różnym stanie niepełnosprawności określanym podczas przyjęcia przez personel medyczny. Niektórzy z nich wymagają korekty dotychczasowego leczenia, inni intensywniejszej opieki medycznej, a są też tacy, którzy są kierowani na zajęcia i terapię grupową. W Willi Łucja zależnie od potrzeb seniorów ośrodek zapewnia im:

 • pobyty stałe dla seniorów z 24-godzinną opieką personelu pielęgniarsko-opiekuńczego i codziennym wsparciem w zakresie wszelkiej aktywności,
 • pobyty dzienne dla osób starszych dedykowane osobom starszym bądź cierpiącym na choroby przewlekłe (np. alzheimer), które powinny mieć zapewnioną opiekę lub wsparcie podczas nieobecności rodziny lub opiekunów.

Osoby starsze przebywające w naszym ośrodku obejmuje także rehabilitacja seniora – program dedykowany osobom z demencją, z chorobą Alzheimera czy osobom po udarach mózgu – wymienia Piotr Piotrowski . Do Willi Łucja trafiają także osoby z niedowładami oraz z innymi schorzeniami ograniczającymi sprawność w codziennym funkcjonowaniu, które poza zajęciami mają zapewnioną możliwość skorzystania z konsultacji specjalistycznych. Ci zaś, którzy ten czas chcą spędzić aktywnie, mogą wziąć udział w czynnej integracji, w imprezach okolicznościowych organizowanych na terenie ośrodka lub odpocząć w przygotowanym do tego pokoju.

Kiedy seniorzy muszą czekać na pomoc miesiącami – ze względu na długie kolejki do lekarza czy w oczekiwaniu na rehabilitację – często jest to trudna sytuacja nie tylko dla chorych, ale też dla ich rodzin. Willa Łucja, która oferuje niemal natychmiastowe wsparcie, zapewnia indywidualne podejście i profesjonalny plan opieki, tworzony na etapie przyjmowania pacjenta do ośrodka i postawienia diagnozy. Dzięki doświadczonym lekarzom, fizjoterapeutom i wyszkolonemu personelowi staramy się przełamać stereotyp opieki nad osobami starszymi, jaką realizują domy spokojnej starości. Chcemy bowiem zagwarantować zarówno seniorom, jak i ich najbliższym ulgę i bezpieczeństwo w ramach stałego pobytu lub pobytów dziennych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here