Metoda Krakowska – metoda na autyzm

0

Czy da się wygrać z autyzmem? Na czym polega Metoda Krakowska i czy przynosi efekty?

Wielu z nas zetknęło się z problemem autyzmu bezpośrednio w rodzinie lub wśród przyjaciół, a wielu z pewnością interesowało się tym, coraz poważniejszym problemem. Dlaczego poważniejszym? Ponieważ liczba dzieci ze zdiagnozowanym spectrum autyzmu nieustannie rośnie. Dlatego coraz częściej mamy możliwość spotkać się z tym zagadnieniem. Na szczęście pojawiają się nowe metody i kierunki terapii, które dają nadzieję rodzicom i ich dzieciom.

Dla rodziców, dziadków i innych członków rodziny nowo narodzone dziecko to radość, wielkie oczekiwania i nadzieje. Niestety często ucina je jedna diagnoza: autyzm. Czy autyzm to wyrok? Niekoniecznie! Starają się to udowodnić ludzie zaangażowani w Metodę Krakowską. Metoda Krakowska to metoda opracowana przez profesor Jagodę Cieszyńską. Jest terapią rozwojową, tzn. że dąży do rozwoju wszystkich funkcji poznawczych dziecka, tak jak ma to miejsce w przypadku dziecka zdrowego. Uważa się, że mózg dziecka rozwija się poprzez bodźce zewnętrzne, toteż można go pobudzić do określonej pracy i rozwoju.

Nauka czytania dzieci

Jednym z głównych zagadnień Metody Krakowskiej jest nauka czytania. Dziecko szybciej przyswoi sobie mowę jeśli najpierw pozna słowa w postaci graficznego zapisu. Zasada Metody Krakowskiej brzmi: „od słowa przeczytanego do słowa wypowiedzianego”. Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, bo o takiej mówimy, polega na aktywizowaniu zarówno lewej jak i prawej półkuli mózgu. Zaczyna się od nauki samogłosek – ponieważ badania dowiodły że samogłoska a nie głoska jest naturalną częścią mowy. Dzieci uczą się samogłosek prymarnych, sylab otwartych oraz sylab zamkniętych i krótkich tekstów.

Praca ze słuchawkami

Kolejnym zagadnieniem, na które kładzie nacisk Metod Krakowska jest stymulacja słuchowa i programowanie języka. Stymulacja słuchowa to początek terapii. Jest to jedna z najtrudniejszych prac z dzieckiem – polega na tym, że dziecko słucha przez słuchawki nagrań na płytach dwa razy dziennie przez około 10 minut. Ten etap wymaga ogromnej determinacji ze strony rodziców ponieważ dzieci na początku bardzo się buntują i nie chcą słuchać. „Przymuszenie” ich może być nie lada wysiłkiem. Programowanie języka to kolejny etap pracy z dzieckiem: dziecko poznaje nowe słowa ze swojego otoczenia i nie tylko, poczynając od rzeczowników i czasowników przez pozostałe części mowy.

Praca przy stoliku

Metoda Krakowska obejmuje przede wszystkim pracę z dzieckiem przy stoliku. Poszczególne etapy realizowane są przez terapeutę lub rodzica. Podczas zabawy i w formie zabawy stymulowana jest pamięć, percepcja wzrokowa, słuchowa i inne, lewa półkula mózgu, ćwiczona jest koordynacja, zachowania społeczne czy myślenie przyczynowo-skutkowe.

Każda z tych funkcji ma zasadnicze znaczenie dla harmonijnego i pełnego rozwoju dziecka. Lewa półkula mózgu odpowiada za myślenie logiczne, analityczne, za mowę i czytanie – dlatego ważne są zadania z zakresu analizy i syntezy wzrokowej, pamięci, uporządkowania sekwencyjnego, szeregowania, wyszukiwania różnic, naśladowania, wskazywania relacji itd.

Efekty Metody Krakowskiej

Nie brakuje osób sceptycznie nastawionych do terapii – tak jak w każdej dziedzinie to, co nowe budzi często lęk i niedowierzanie. Ale rodzice, którzy zdecydowali się spróbować, mówią o wielkich korzyściach jakie ich dzieciom dała Metoda Krakowska. W sieci można znaleźć blog ‚o chłopcu, który wygrał z autyzmem’. I nie bądźmy sceptyczni w ocenie skuteczności metody – jaką korzyść mieliby rodzice, by zachwalać terapię, która nie pomaga?

Artykuł powstał przy współpracy Juniora.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here