Na problemy z ubezpieczeniem społecznym napotykamy wszyscy. Szczególnie dotkliwie odczuwają je osoby nie w pełni sprawne fizycznie lub psychicznie. Obok trudności związanych z załatwianiem formalności, stawianiem się na komisje orzecznicze oraz pisaniem odwołań, muszą pokonywać bariery architektoniczne i zmierzyć się z wieloma przepisami prawnymi. Zdani w dużej mierze na samych siebie i swoich najbliższych, często rezygnują z pomocy profesjonalnego adwokata. Główną przeszkodą w jego zatrudnieniu są bowiem względy finansowe.

Zmianę twardych realiów życiowych ma szansę wprowadzić nowa oferta towarzystwa ubezpieczeniowego Grupa Concordia:

– Odpowiedzią na problemy z ochroną prawną w ubezpieczeniach społecznych jest polisa Euroadwokat Rodziny. Umożliwia ona m.in. refundację kosztów wynagrodzenia adwokata ustanowionego przez ubezpieczającego. Posiadacz takiego ubezpieczenia nie będzie odtąd zdany na łaskę państwa i w sporach z organami rentowymi będzie mógł korzystać z pomocy prawdziwych fachowców. Umożliwi to niepełnosprawnym równą walkę o swoje prawa i chociaż przed sądem da im poczucie „równości szans” – informuje Bartłomiej Janyga, dyrektor biura ubezpieczeń ochrony prawnej Concordii.

Rewolucja w orzecznictwie dopiero nas czeka – Unia Europejska planuje wprowadzenie w 2008 r. jednolitego systemu orzekania o niepełnosprawności na swoim terytorium. Zanim jednak Komisja Europejska przyjmie odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie, a Polska – dostosuje własne przepisy do wymogów UE, warto zapewnić sobie wsparcie prawdziwie europejskiego adwokata z Concordii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *