Dekalog dla rodziców, opiekunów i osób bliskich młodzieży z chorobami serca

Eksperci programu „Nadzieja dla serc” przygotowali dziesięć porad, które pomogą wesprzeć młodą osobę z chrobą serca we wkraczaniu w dorosłość.

1. Ucz pozytywnego myślenia
Metody terapeutyczne oparte na tzw. psychologii pozytywnej, terapiach komplementarnych i holistycznym postrzeganiu człowieka znacząco wpływają na poprawę stanu zdrowia. Są również niezbędnym uzupełnieniem procesu leczenia z wykorzystaniem medycyny konwencjonalnej.

2. Zachęcaj do podejmowania aktywności fizycznej
Prawie 50% rodziców, którzy uczestniczyli w pierwszym etapie programu „Nadzieja dla serc” przyznało, że odczuwa lęk przed wykonywaniem wysiłku fizycznego przez dziecko. Tymczasem – jak przekonują lekarze specjaliści i fizjoterapeuci – podejmowanie aktywności ruchowej przez dziecko z chorobą serca jest niezmiernie istotne dla jego stanu zdrowia, poprawia wydolność fizyczną i tolerancję wysiłku oraz wpływa na dalszy rozwój i kondycję organizmu. Aktywność fizyczna pozwala zapobiegać chorobom układu naczyniowo- sercowego w dorosłym wieku.

3. Podkreślaj sukcesy i starania
Najczęstszym błędem rodziców jest porównywanie dziecka do lepszych. Tymczasem każde dziecko jest inne, tak jak różne są jego mocne i słabe strony. Podkreślaj jego sukcesy i starania. Przypomnij o wcześniejszych pozytywnych doświadczeniach związanych z rozwiązaniem trudnych sytuacji. Tego rodzaju wsparcie pomoże mu w walce z chorobą.

4. Wspieraj rozwój pasji
Zachęcanie dziecka do podejmowania nowych wyzwań to bodziec do dalszego rozwoju, zdobywania nowych doświadczeń cennych i przydatnych w przyszłości. Pasje pomagają w budowaniu relacji społecznych z rówieśnikami a także z otoczeniem. Dodatkowo dowartościowują i motywują do nowych poszukiwań oraz poznawania różnych obszarów życia. Pozwolą odnaleźć miejsce w grupie rówieśniczej pomimo choroby.

5. Motywuj do zdobycia kompleksowego wykształcenia
Nadmierna ochrona ze strony rodziców prowadzi często do ograniczania wysiłków intelektualnych dziecka. Tymczasem choroba serca nie powinna oznaczać rezygnacji z podjęcia np. studiów wyższych. Dalsze kształcenia jest dla młodej osoby bardzo ważne – pozwala na zbudowanie pozycji zawodowej oraz rozwój kariery zawodowej. Jak wynika z badań – aż 35% Polaków nie wyobraża sobie współpracy zawodowej z osobą, u której rozpoznano choroby układu krążenia. Kompleksowe wykształcenie może pomóc nastolatkowi w późniejszej karierze zawodowej oraz budowaniu relacji z współpracownikami.

6. Wspieraj w rozwiązywaniu problemów
Jak wynika z badania „Fakty i mity o chorobach serca u młodzieży ” przeprowadzonego w ramach projektu „Nadzieja dla serc”, aż 70% społeczeństwa uważa, że choroba serca utrudnia młodym osobom start w dorosłe życie. Młody człowiek z chorobą serca ma różne problemy, dodatkowo wzmacniane przez pryzmat choroby, wkracza w dorosłość niejednokrotnie pełen obaw. Niezmiernie ważne jest wsparcie w rozwiązywaniu problemów oraz trudnych sytuacji.

7. Pozwól samodzielnie znaleźć rozwiązanie trudnej sytuacji

Dawanie dobrych rad i gotowych rozwiązań jest powszechnym błędem. Nazwij problem. Pozwól nastolatkowi znaleźć samodzielnie rozwiązanie trudnej sytuacji. Daj mu czas i akceptującą uwagę, zadaj naprowadzające pytania. Nie wyręczaj, wspieraj.

8. Ucz, jak radzić sobie ze stresem
Radzenie sobie ze stresem i negatywnymi emocjami istotnie wpływa na stan zdrowia. Okres dojrzewania bywa trudny ze względu na problemy emocjonalne związane z budowaniem własnej tożsamości. W przypadku osób, które doświadczyły poważnych chorób serca, operacji itp. obraz siebie i funkcjonowanie świata mogą być zaburzone oraz zniekształcone. Przykładowo, aż 30% Polaków twierdzi, że będąc pracodawcami niechętnie zatrudnialiby osoby z chorobami układu krążenia . Bardzo istotne jest, aby uczyć je, jak mają radzić sobie ze stresem, jak również kształtować osobowość, która umożliwia osiągnie celów, kreatywność i doświadczanie harmonii.

9. Rozmawiaj i słuchaj uważnie
Dorastający pacjenci z chorobami serca obciążeni są balastem problemów dodatkowych: psychologicznych, społecznych, samorealizacji, ekonomicznych (koszty leczenia, świadczenia socjalne), ukierunkowanie własnej edukacji, wybór zawodu itp. Dlatego ważna jest rozmowa z dzieckiem. Pomocne mogą być w tym zakresie konsultacje z psychologiem. Tymczasem aż 79% rodziców dzieci z chorobami serca przyznało, że dziecko nie odbyło konsultacji z psychologiem. To, co dziecko słyszy, pozostaje w nieświadomości jako skrypty, przekonania i nieświadome programy na życie. Ważne jest nie tylko, to co słyszymy, ale też, w jaki sposób jest to powiedziane. Podczas rozmowy z dzieckiem kształtujemy jego przekonanie o nim samym, o świecie, uczymy je budowania relacji z innymi ludźmi, jak również programujemy jego przyszłość.

10. Motywuj do samodzielności i rozwoju
Rodzicie dzieci  z chorobami serca często chronią je przed  nadmiernym wysiłkiem intelektualnym i przed podejmowaniem samodzielnych, niełatwych często decyzji. Tymczasem nadmierna ochrona przed wyzwaniami życia działa demotywująco – dziecko czuje się zwolnione z potrzeby wkładania wysiłku w działania, planowania oraz odpowiedzialności. Połowa Polaków – 49% uważa, że osoby u których rozpoznano choroby układu krążenia nie mogą pracować równie wydajnie jak osoby zdrowe .
Zmotywuj do samodzielności, aby rozwijać w nim poczucie własnej wartości oraz ułatwić podejmowanie decyzji.

W ramach programu „Nadzieja dla serc” organizowane są bezpłatne warsztaty dla młodych osób (w wieku 15 – 25 lat) z chorobami serca. Cały czas trwają zapisy dla osób zainteresowanych. Aby wziąć udział w warsztatach wystarczy pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony www.kaminski.pl i wypełniony przesłać do Fundacji Marka Kamińskiego. Formularz można przesłać na adres e-mail: fundacja@invena.pl, lub na adres Fundacji (ul. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk) lub na numer fax. (0-58) 552 33 15.

Nadzieja dla serc” – program realizowany przez polską firmę farmaceutyczną Adamed wspólnie z Fundacją Marka Kamińskiego. Został podjęty z myślą o dorastających pacjentach z wrodzonymi wadami serca, po przebytych zabiegach operacyjnych w okresie dzieciństwa.. Swoją działalnością inicjatorzy przedsięwzięcia chcą poprawić jakość życia młodych osób oraz wesprzeć ich w okresie wkraczania w dorosłe życie. Dwudniowe warsztaty dla młodzieży są jednym z działań podjętych w ramach kampanii. Działania programu będą ukierunkowane także na informowanie rodziców i opinii publicznej, o sposobach pomocy młodym osobom w bezproblemowym wkraczaniu w dorosłość.

Adamed – lider na polskim rynku leków nowej generacji dla wielu grup terapeutycznych m.in. kardiologii, psychiatrii, pulmonologii, ginekologii i leczeniu infekcji dróg moczowych. Adamed jest właścicielem dwóch dużych zakładów produkcji leków: w Pieńkowie koło Warszawy i w Ksawerowie na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Misją firmy jest poszukiwanie nowych terapii na choroby cywilizacyjne, takie jak: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i otyłość oraz nowotwory. Adamed intensywnie rozwija swoje działy badawcze, inwestując w sprzęt laboratoryjny i szkolenie polskich naukowców. W ciągu pięciu ostatnich lat wydatki na badania i rozwój w firmie Adamed wyniosły blisko 100 mln zł. W tym czasie w laboratoriach firmy opracowano ponad 20 patentów na własne formuły leków. Firma ze 100% udziałem kapitału polskiego powstała w 1986 roku. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Maciej Adamkiewicz.

Dodatkowych informacji udziela:

Małgorzata Czerepak
mobile: 0-605-161-981
e-mail: mczerepak@onboard.pl

On Board Public Relations Sp z o.o.
Ecco International Communications Network
ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa, Poland
tel. (22) 321 51 00; fax (22) 321 51 01

Przypisy:
1,2 Ogólnopolskie badanie „Fakty i mity o chorobach serca u młodzieży”  przeprowadzone przez PBS DGA w październiku 2008 r. na próbie 1.050 osób, reprezentatywnej dla dorosłych Polaków. Badanie zrealizowano na zlecenie organizatorów programu edukacyjnego „Nadzieja dla Serc”: Fundacji Marka Kamińskiego oraz polskiej firmy farmaceutycznej Adamed.

3 Badania opinii publicznej „Choroby układu krążenia, a praca zawodowa w opinii Polaków” zostało przeprowadzone przez TNS OBOP w dniach 11-13 stycznia 2008 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej losowej 1000-osobowej próbie mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. Badanie zrealizowano na zlecenie polskiej firmy farmaceutycznej Adamed.

4 Badania opinii publicznej „Choroby układu krążenia, a praca zawodowa w opinii Polaków” zostało przeprowadzone przez TNS OBOP w dniach 11-13 stycznia 2008 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej losowej 1000-osobowej próbie mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. Badanie zrealizowano na zlecenie polskiej firmy farmaceutycznej Adamed.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *