Mózg dziecka w pierwszych latach życia bardzo łatwo wchłania informacje, zatem warto wykorzystać ten potencjał. Wczesna nauka czytania może być realizowana w oparciu o coraz popularniejszą metodę symultaniczno-sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej. Zajęcia tego typu odbywają się zgodnie z trzema etapami: powtarzania, rozumienia i nazywania.  Prowadzone są przez logopedę i co najważniejsze – odbywają się w formie zabawy atrakcyjnej dla dziecka. Każdy „mały uczeń” posiada zeszyt, do którego wklejane są ilustracje. Samogłoski, sylaby oraz w późniejszym etapie, pierwsze słowa i zdania zapisywane są na przedmiotach związanych z dziecięcymi zabawami lub z jego najbliższym otoczeniem. 

Na czym polega przewaga takich zajęć nad samodzielnym nauczaniem dziecka w domu przez rodziców?
– Kurs wczesnej nauki czytania prowadzony jest w małych grupach (5-6 osób). Zachowane zostają wszystkie zasady pracy zespołowej, np. dzielenie się materiałami, przekazywanie sobie pomocy dydaktycznych ( użycie zwrotów grzecznościowych – proszę, dziękuję ),  praca na wspólnych planszach z zachowaniem ustalonej wcześniej kolejności, równoprawne traktowanie wszystkich uczestników zajęć. Zajęcia grupowe pozwalają na poznawanie zasad współpracy od najmłodszych lat. Ponad to, wcześniejsze opanowanie  języka ojczystego oraz umiejętności czytania  może ułatwić przyswojenie w przyszłości języka obcego. – wyjaśnia logopeda z krakowskiej szkoły językowej Masters, która zajmuje się prowadzeniem tego typu zajęć.

Aby nauka czytania przebiegała sprawnie, umysł dziecka musi być odpowiednio do niej przygotowany. Dlatego istotnym elementem zajęć tego typu są ćwiczenia ogólnorozwojowe.  Ćwiczenia pamięci, myślenia przyczynowo-skutkowego, odtwarzania wzorów i dźwięków wpływają pozytywnie na rozwój intelektualny naszego malucha. Dodatkowo, gimnastyka buzi i języka pozwala rozwijać sprawność narządów artykulacyjnych.

Kurs wczesnej nauki czytania przeznaczony jest zarówno dla dzieci, których mowa rozwija się prawidło, jak i dla tych, u których występuje opóźnienie rozwoju mowy lub jej deformacja. – Wczesna nauka czytania wraz z ćwiczeniami ogólnorozwojowymi są podstawą terapii opóźnionego rozwoju mowy. Kontakt z rówieśnikami i praca w grupie pozwalają na uczenie się dzieci od siebie, co wpływa na rozwój mowy spontanicznej. Podobnie w przypadku wad wymowy – są korygowane podczas nauki czytania, wykonywania ćwiczeń ogólnorozwojowych, oglądania obrazków itp. – dodaje logopeda.

Umiejętność czytania opanowana przez dziecko ma niezwykle pozytywny wpływ na jego rozwój intelektualny. Zwiększa zdolność koncentracji, rozwija wyobraźnię, a także kształtuje pozytywny obraz jego osoby. Wszelkie obawy o zasadność nauki czytania wśród tak małych dzieci są bezpodstawne.  Warto pamiętać, że czytanie w domu z rodzicem jest także bardzo ważne – rozwija więzi, daje dziecku poczucie bliskości rodzica, jest również uzupełnieniem zajęć grupowych.

Iwona Suwara

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *