Nowa metoda przyspieszająca naukę czytania dla dzieci

Istnieje już metoda szybkiej nauki czytania dla dzieci, opracowana przez logopedów, polegająca na symultaniczno-sekwencyjnym poznawaniu liter. Dzieci, które osiągnęły gotowość czytelniczą, mogą szybciej rozwinąć swój język i opanować głoski, wyrazy i całe zdania. Metoda wyszczególnia pięć etapów. Sprawdź, kiedy najlepiej rozpocząć naukę czytania dla dzieci.

W kolejnych krokach dziecko poznaje samogłoski, sylaby, następnie spółgłoski i przechodzi do nauki czytania pierwszych wyrazów. Po osiągnięciu ostatniego etapu dziecko potrafi już samodzielnie czytać książeczki, w których są krótkie zadania i bloki tekstowe od 150 do 200 słów na stronie.

Książeczki dla dzieci do nauki czytania

W obecnych czasach dziecko od najmłodszych lat jest otoczone wieloma bodźcami ze świata wirtualnego: smartfony, tablety i komputery, a także programy telewizyjne emitują treści, które odbiera percepcja dziecka. W takim świecie książki i znaczenie słowa pisanego utraciły swoją doniosłą pozycję. Równie często brak dobrego przykładu ze strony dorosłych, którzy nie sięgają po książki, wpływa na późniejszy rozwój i problemy językowe u dzieci.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe uwarunkowania, dochodzimy do wniosku, że warto wspomóc dzieci w początkowej fazie nauki czytania. Zgodnie ze wspomnianą już metodą poznawania języka pisanego powstały książeczki, które odpowiadają kolejno pięciu etapom nauki.

Pojęcie gotowości czytelniczej

Rodzice, którzy chcą na własną rękę wspierać dzieci w poznawaniu liter, z pewnością zainteresują się zjawiskiem gotowości czytelniczej i momentem, w którym powstaje. Warto wyjaśnić pojęcie „gotowości do czytania” pojawiające się w czasopismach i publikacjach internetowych, a także w wypowiedziach wielu specjalistów.

W dużym uogólnieniu oznacza to etap rozwoju, w który dziecko bardzo dobrze opanowało język mówiony. Kolejnym symptomem gotowości czytelniczej są cechy okazujące zrównoważony charakter, ciekawość świata i uważność na zachodzące zjawiska. Jeżeli dziecko miało okazję do wielu doświadczeń poznawczych, szybciej zdobywa dojrzałość do nauki czytania.

Nauka czytania według metody symultaniczno-sekwencyjnej

Profesor na Uniwersytecie Pedagogicznym – Jagoda Cieszyńska pracuje w Katedrze Logopedii. Edukacja dziecięca, nauka czytania, mówienia i pisania znajdują się w obszarze zainteresowania logopedów. Profesor Cieszyńska jest autorką metody symultaniczno-sekwencyjnej, wspierającej początkową naukę czytania. Mogą z niej korzystać dzieci, które osiągnęły już gotowość czytelniczą, by szybciej rozwinąć swój język.

Wydany został cykl książeczek dla dzieci pomocny w opanowaniu liter, wyrazów i całych zdań, a nawet krótkich bloków tekstowych. Aby lepiej zrozumieć, jak nauczyć dziecko czytać, warto najpierw zapoznać się z kolejnymi etapami procesu nauki czytania, które znajdziemy w witrynie Czytam Sobie. Szczegółowy opis poszczególnych kroków oraz książeczki pomocne w przejściu każdego z nich, to gotowe narzędzia dla rodziców, chcących skorzystać z metody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *