Ogólnopolski Program Edukacyjny dla Pacjentów z Rakiem Prostaty i Ich Bliskich – Rak to nie wyrok

„Ogólnopolski Program Edukacyjny dla Pacjentów z Rakiem Prostaty i Ich Bliskich – Rak to nie wyrok” realizowany będzie z Fundacją „Wygrajmy Zdrowie” im. Prof. Grzegorza Madeja wspierającą chorych na nowotwory urologiczne, oraz Stowarzyszeniem Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator” im. Tadeusza Koszarowskiego.

Cele jakie przyświecają Programowi to przełamanie stereotypu myślenia, że „rak to wyrok” oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat choroby, diagnostyki i metod leczenia. W Polsce nadal duży odsetek mężczyzn, mimo nasilenia dolegliwości, nie korzysta z porad specjalisty.

Zdaniem ekspertów, w przypadku leczenia choroby nowotworowej najważniejsza jest wiara w sukces walki z chorobą. W Programie podkreślamy rolę rodziny oraz najbliższego otoczenia w procesie leczenia pacjenta z rakiem prostaty. W celu edukacji a także wymiany doświadczeń pacjentów i ich bliskich powstała strona internetowa www.rak-prostaty.pl, poświęcona rakowi prostaty. Dla pacjentów chcących skorzystać ze wsparcia psychoonkologów uruchomiony został dyżur telefoniczny pod numerem 0 801 081 909.

W ramach Programu planujemy nawiązanie interdyscyplinarnej współpracy i cykl szkoleń dla lekarzy rodzinnych prowadzonych przez lekarzy urologów. Odbywać się będą także spotkania edukacyjne z pacjentami oraz osobami zainteresowanymi pogłębieniem swojej wiedzy na tematy urologii onkologicznej.

Jednym z elementów Programu jest nagłośnienie w mediach publicznych i komercyjnych problematyki związanej z rakiem prostaty, które pomogą w informowaniu społeczeństwa na temat choroby oraz kreowaniu zachowań prozdrowotnych.

Rak gruczołu krokowego jest złośliwą odmianą nowotworu, na którą chorują mężczyźni powyżej 45 roku życia. Nowotwór ten spotyka się u blisko 30% mężczyzn około 50 roku życia oraz u 80% mężczyzn w wieku lat 80. Choroba nowotworowa polega na niekontrolowanym, nadmiernym mnożeniu się nieprawidłowych komórek, które powodują powstanie guza. Według najnowszych dostępnych danych ocenia się, że nowotwór gruczołu krokowego jest w Polsce trzecią co do częstości przyczyną zgonów mężczyzn (po raku płuca i żołądka) z powodu choroby nowotworowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *