Rodzina pod ochroną państwa? Czy ubezpieczenie prywatne?

Narodowy Fundusz Zdrowia a ubezpieczenie rodzinne
Każda osoba posiadająca prawo do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej w Polsce, ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia tych członków rodziny, którym nie przysługuje ubezpieczenie z innego tytułu. Osoba ubezpieczona może zatem zgłosić do ubezpieczenia niepracującego współmałżonka oraz dziecko: zarówno własne, jak i przysposobione. Ubezpieczyć można również dziecko współmałżonka z poprzedniego związku oraz wnuka. Dzieci mogą z ubezpieczenia swych opiekunów korzystać do ukończenia 18. roku życia, jednak w sytuacji kontynuowania nauki okres ten przedłużony może być nawet do 26. roku życia.
Jako członków rodziny do ubezpieczenia można zgłosić również wstępnych, czyli rodziców lub dziadków, z którymi pozostaje się we wspólnym gospodarstwie domowym. Należy jednak pamiętać, że mimo wspólnego zamieszkania nie można zgłosić konkubenta, który zgodnie z polskim prawem nie jest traktowany jako członek rodziny.

Jak zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia?
Aby zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia, należy wypełnić formularz ZUS ZCNA. Formularz taki składa w placówce ZUS płatnik składek. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę formularz taki powinien zostać przekazany pracodawcy, ten zaś przekazuje go do ZUS. Warto zadbać o to, by zapewnić taką ochronę swym najbliższym i wypełnić stosowny formularz, tym bardziej, że objęcie ubezpieczeniem członków rodziny nie wpływa w żaden sposób na wysokość składek. Dopełnienie tych prostych formalności daje członkom rodziny ubezpieczonego prawo do korzystania z darmowej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czasem jednak, kiedy darmowa opieka nie wystarcza, warto zainteresować się ofertą prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Ubezpieczenie zdrowotne oferowane przez firmy prywatne ma zwykle bardzo szeroki zakres i jest gwarancją szybkiej pomocy medycznej, bez konieczności długiego czekania w kolejkach. Dzięki ciekawym pakietom można takie ubezpieczenie mieć już od kilkudziesięciu złotych miesięcznie. To z jakiego ubezpieczenia będziemy korzystać zależy jednak przede wszystkim od naszych potrzeb i grubości portfela.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *