Zbadali i zadbali o słuch najmłodszych

Szacuje się, że w ubiegłym roku w naszym województwie urodziło się 29.900 dzieci. Z tej liczby, na podstawie wyników screeningu słuchu, 1182 noworodków zostało skierowanych do tzw. retestu, czyli powtórnych badań przesiewowych. Dużą pomocą dla rodziców tych dzieci okazała się akcja „Mamo, chcę Cię usłyszeć”, organizowana przez DCL Medicus, w ramach której przeprowadzane były bezpłatne badania słuchu. O popularności tej akcji świadczy fakt, że aż 53% ogólnej liczby dzieci skierowanych do retestu, zgłosiło się do Centrum Medicus. Spośród noworodków, u których przeprowadzono powtórne badania słuchu, 154 uzyskało nieprawidłowe wyniki w tzw. badaniu ABR. Technika ta pozwala na obiektywne i bezinwazyjne przeprowadzenie badań słuchu podczas snu noworodka. Spośród niemowląt i noworodków, które przeszły badania ABR w DCL Medicus, 48 z nich, skierowano do dalszego leczenia słuchu, umożliwiając im tym samym prawidłowy dalszy rozwój.

Na podstawie wyników tej pilotażowej akcji fachowcy z dziedziny laryngologii oraz neonatologii przeprowadzili również specjalistyczną konferencję dotyczącą palącego problemu wad słuchu wśród najmłodszych. W spotkaniu uczestniczyli m.in. prof. Jerzy Szczapa – Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, dr n. med. Małgorzata Czyżewska – Wojewódzki Konsultant ds. Neonatologii, prof. Lucyna Pośpiech – wieloletni Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii AM we Wrocławiu czy dr n. med. Maciej Mazur – otolaryngolog, w Dolnośląskim Centrum Laryngologii Medicus. Tego typu spotkania są dla naszego regionu tym bardziej istotne, że Dolny Śląsk ma jedne z najgorszych statystyk skuteczności wykrywalności wad słuchu u noworodków spośród wszystkich województw.

Przy obecnym poziomie wiedzy medycznej szanse na wyleczenie wad słuchu zależą w głównej mierze od wczesnej diagnostyki. Jak zaznacza dr Maciej Mazur z DCL Medicus, wykrycie wady słuchu u dziecka do trzeciego miesiąca życia pozwala na skuteczną walkę z wadami słuchu i gwarantuje prawidłowy rozwój niemowlęcia. Uważa wręcz, że wczesna diagnoza wady słuchu u noworodków i niemowląt jest jedyną gwarancją  normalnego życia w rodzinie i społeczeństwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *