Nowotwory kobiece – rak szyjki macicy

Wielokrotnie wypowiedzi samych pacjentek, które przebyły leczenie z powodu raka piersi zwiększało wiarygodność zaleceń lekarskich i ułatwiało upowszechnianie wiedzy na temat tej choroby. Zaangażowanie się osób z życia politycznego i artystycznego w odczuciu kobiet podniosło rangę problemu walki a rakiem piersi.

Intensywna kampania na rzecz informowania kobiet o istocie tego problemu bezsprzecznie wywarła duże piętno na kobietach i sprawiła, że coraz częściej kontrolują się same lub proszą lekarza o badanie piersi jak również i o instruktaż.

Drugim pod względem częstości występowania nowotworem u kobiet jest rak szyjki macicy. Jest to nowotwór, o którym mówi się w mediach bardzo niewiele lub wręcz wcale. Jest to nowotwór, o którym można powiedzieć, że jest jednym z największych morderców polskich kobiet. Tym bardziej ten fakt jest tragiczny, że my lekarze umiemy bardzo wcześnie rozpoznać raka jak i stany przednowotworowe szyjki macicy. Wśród polskich kobiet chorych na raka szyjki macicy ok. 60% w chwili rozpoznania ma chorobę zaawansowaną tzn. nowotwór nacieka narządy sąsiednie.

Dlaczego więc jest tak duża śmiertelność? Dlaczego kobiety tak późno zgłaszają się do lekarza? Dlaczego tak mało na ten temat mówimy? Czy można tę sytuację zmienić?
Sądzę, że można poprawić sytuację kobiet na drodze masowej akcji uświadamiającej.

Poprawa świadomości kobiet polegałaby na:

  • Uświadamianiu kobiet o konieczności badanie ginekologicznego jako badania planowego raz w roku, nawet wówczas, gdy nie obserwują u siebie żadnych niepokojących objawów.
  • Wskazywaniu na konieczność wykonywania rozmazu cytologicznego przynajmniej, co trzy lata.
  • Informowaniu, że:
    – wczesne stadia raka szyjki macicy przebiegają bez żadnych objawów.
    – wystąpienie bólu czy krwawienia świadczy o znacznym zaawansowaniu choroby oraz, że choroba nie jest ograniczona tylko do szyjki macicy, lecz nowotwór nacieka na okolice sąsiednie.
  • Uświadomieniu o różnicy pomiędzy badaniem czystości pochwy a rozmazem cytologicznym.
  • Informowaniu kobiety o sytuacjach sprzyjających powstawaniu tej choroby.

Istotnym jest także przekonanie lekarzy pierwszego kontaktu o konieczności egzekwowania badań cytologicznych od swoich pacjentek.

Wierzę, że media w tym prasa, z pożytkiem może i powinna włączyć się w akcję uświadamiania kobiet, co zaowocuje wzrostem wyleczalności raka szyjki macicy w Polsce.

 

Dr n. med. Barbara Kozakiewicz
Spec. onkolog- ginekolog
Klinika Onkologiczna
Centrum Onkologii – Instytutu
im. M. Skłodowskiej-Curie
Warszawa, ul. Wawelska 15

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *