Otyłość i zapchany nos sprzyjają nawykowemu chrapaniu u dzieci

Badania przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu w Tybindze przeprowadzili rodziców 1 tys. 144 dzieci w wieku 9-10 lat. Badania powtórzono po upływie 1 roku.

Na podstawie wywiadów z rodzicami naukowcy ocenili, że około 8 proc. dzieci regularnie chrapało w nocy. Po upływie roku liczba ta spadła o połowę.

Okazało się, że czynnikami najsilniej związanymi z nawykiem chrapania, tak u dziewcząt, jak i u chłopców, były: o oddychanie przez otwarte usta w ciągu dnia, które jest objawem zapchania nosa oraz otyłość. Jak tłumaczą badacze, u otyłych dzieci nadmiar tkanki tłuszczowej może wywierać nacisk na gardło w czasie snu i w ten sposób wywoływać chrapanie. Palenie rodziców było czynnikiem sprzyjającym chrapaniu u dzieci, ale tylko łącznie z częstymi infekcjami dróg oddechowych.

Niektóre czynniki ryzyka były związane z płcią. I tak np. stany zapalenie gardła sprzyjały chrapaniu u dziewcząt. Zdaniem autorów, zapaleniu gardła towarzyszy powiększenie migdałków, co może z kolei utrudniać przepływ powietrza przez drogi oddechowe i powodować chrapanie.

Co ciekawe, u chłopców ryzyko chrapania było związane z niższym poziomem wykształcenia matki.    Na razie naukowcy nie są jednak w stanie wyjaśnić przyczyn tego zjawiska.

Jak przypomina prowadzący badania dr Christopher F. Poets,  chrapanie może być objawem schorzenia o nazwie bezdech senny – powtarzające się w czasie snu zatrzymanie oddechu. Jego główną konsekwencją jest niedotlenienie krwi i tkanek, schorzenie może też sprzyjać nadciśnieniu i chorobom układu krążenia.

Jednak, nawet jeśli nawykowe chrapanie nie jest objawem bezdechu, to i tak może mieć negatywny wpływ na zdrowie dzieci, przede wszystkim dlatego, że przeszkadza im w pełni wypocząć w czasie snu. W konsekwencji, dzieci są senne, zmęczone, mogą też mieć problemy z koncentracją uwagi i nauką.

Z tego punktu widzenia poznanie czynników sprzyjających chrapaniu u dzieci może pomóc pediatrom leczyć to zaburzenie lub zapobiegać mu. Zwłaszcza, że – jak podkreślają autorzy – większość z tych czynników można łatwo zmieniać lub przeciwdziałać im.

Źródło: (PAP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *