Zdaniem prof. Anny Kwiatkowskiej i Agnieszki Nowakowskiej, autorek raportu Mężczyzna Polski, sporządzonego w ramach projektu Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina, rodzaj czynności wykonywanych przez mężczyzn w wolnym czasie, może mieć istotny wpływ na rozwój egalitarnego podziału obowiązków domowych.

Panowie, którzy w wolnym czasie chętnie sięgają po książki, uczą się języków obcych, czy  odwiedzają teatr lub galerie uważają, że mężczyzna powinien jak najwięcej czasu spędzać ze swoją rodziną. Ich zdaniem łączenie z partnerką obowiązków domowych i rodzinnych jest niezwykle istotne z punktu widzenia całej rodziny. Podobne poglądy dotyczące podziału ról w związkach mają mężczyźni, którzy w wolnym czasie chętnie zajmują się sprzątaniem, gotowaniem, chodzeniem na zakupy czy dbaniem o urodę. Ta grupa Panów jest zdania, że kobieta nie powinna zrezygnować z pracy zawodowej, gdyż realizując się zawodowo, może być równocześnie dobrą matką.

Kwestia partnerstwa jest nieco inaczej postrzegana przez Panów, którzy w wolnym czasie podróżują, spacerują, czy majsterkują. To co szczególnie charakteryzuje tę grupę, to z jednej strony brak zahamowań przy wykonywaniu prac domowych, a z drugiej przekonanie, że ich partnerki nie wymagają od nich przesadnie podejmowania czynności, których oni nie potrafią samodzielnie wykonać.

Najbardziej tradycyjne poglądy na podział ról w rodzinie mają miłośnicy wędkarstwa oraz fani sportu, którzy wolny czas spędzają na trybunach stadionów sportowych lub przed telewizorami. Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że ich partnerki same wykonują prace domowe, uważając to za swój obowiązek.

Gotowość do podejmowania partnerskich relacji w związkach jest w dużym stopniu powiązana z preferowanym sposobem spędzania wolnego czasu przez mężczyzn – komentuje wyniki badań ich współautorka Agnieszka Nowakowska – Nasuwa się konkluzja, że Panowie, którzy cenią  intelektualne rozrywki mają nowoczesne podejście do życia partnerskiego, zaś grupa Panów spędzająca czas na wędkowaniu, majsterkowaniu, czy oglądaniu sportu, charakteryzuje się najmniej egalitarnymi i partnerskimi poglądami na życie.

Zmianie męskich poglądów na role płciowe w związkach sprzyjać może  postawa Pań. Tylko przekazując Panom część swoich obowiązków i doceniając zaangażowanie mężczyzn w życie rodzinne mogą doprowadzić do zasadniczych zmian w sposobie postrzegania przez nich partnerstwa.

Przekazanie przez kobiety części swojej władzy w domu może przynieść korzyści obu stronom, gdyż jak twierdzą autorki badań Mężczyzna Polski, sprzyja to rozwojowi partnerstwa i dobrych relacji mężczyzny z kobietą, zbliżając ich do siebie.

Partnerska Rodzina – ogólnopolska kampania społeczna jest częścią projektu Elastyczny Pracownik– Partnerska Rodzina, realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku, w partnerstwie z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr, Izbą Przemysłowo – Handlową w Białymstoku oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Skierowany jest do pracujących rodziców posiadających dzieci w wieku do 7 lat oraz kobiet ciężarnych. Zmierza do poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy poprzez stworzenie warunków umożliwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym.

Dodatkowe informacje:
Emilia Mitura- Rudzka
On Board Public Relations Sp. z o.o.
ECCO International Communications Network
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa, Poland
tel.(+48 22) 321 51 00, 
fax. (+48 22) 321 51 01
e-mail: emitura@onboard.pl

Patrycja Brzezińska
On Board Public Relations Sp. z o.o.
ECCO International Communications
Network
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa, Poland
tel.(+48 22) 321 51 00,
fax. (+48 22) 321 51 01
e-mail: pbrzezinska@onboard.pl

Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *