Przerwa w pracy na karmienie piersią

 

Matka karmiąca bliźnięta ma prawo do 2 przerw po 45 minut. Pracownicy zatrudnionej w wymiarze od 4 do 6 godzin przysługuje 1 przerwa półgodzinna. W związku z tymi pracowniczymi przywilejami powstały pewne problemy, których rozwiązanie nastręcza trudności niektórym pracodawcom.

Warto więc przypomnieć, że nie ma prawnego uzasadnienia, aby do tych prostych zapisów dopisywać jakiekolwiek ograniczenia. I tak, w uzgodnieniu z pracodawcą przysługujące przerwy można kumulować lub wykorzystać na późniejsze przychodzenie do pracy albo wcześniejsze wychodzenie do domu. Karmiąca matka może korzystać z tych przerw przez cały czas karmienia piersią, gdyż kodeks pracy nie określa żadnego czasowego ograniczenia zwolnień na karmienie dziecka piersią.

W kodeksie pracy nie ma wymogu potwierdzania faktu karmienia piersią przez lekarza, tak jak jest to w przypadku praw kobiet w ciąży, a więc do udzielenia przerwy na karmienie wystarczy oświadczenie (prośba) pracownicy. Jednocześnie, rozporządzenie ministra zdrowia z dn. 30 maja 1996 r. w sprawie, między innymi, orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (DzU z 1996 r., nr 69, poz. 332 ze zm.) nie nakłada na lekarza obowiązku wydania zaświadczenia o karmieniu piersią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *