Sposób na prostatę

Najważniejszym celem jaki sobie stawiamy, jest uzyskanie dobrych wyników leczenia przez dobieranie najlepszego, indywidualnego sposobu leczenia dla każdego pacjenta. Będziemy mogli to osiągnąć dzięki połączeniu medycyny opartej na faktach z klinicznym doświadczeniem urologa oraz preferencjami pacjenta. Mamy świadomość potrzeby włączenia pacjenta w proces podejmowania decyzji terapeutycznych.

Oferujemy pełną diagnostykę dla kilku zasadniczych chorób gruczołu krokowego, to jest rozrostu łagodnego, rozrostu złośliwego czyli raka oraz różnych form zapalenia gruczołu krokowego. Diagnostyka ta obejmuje: wywiad lekarski, badanie per rectum, (DRE – digital rectal examination) – jest to podstawowe badanie urologiczne – punktową ocenę objawów choroby – pacjent wypełnia międzynarodowy kwestionariusz – IPSS, punktową ocenę jakości życia QL, badanie ultrasonograficzne nadłonowe gruczołu krokowego z oceną zalegania moczu w pęcherzu moczowym, badanie przepływu cewkowego moczu, pobranie krwi do badania PSA – Prostatic specyfice antygen – oraz pobranie moczu do badania ogólnego i w razie potrzeby – do wykonania posiewu bakteryjnego moczu. Jest to nie stosowane nigdzie dotychczas nowatorskie podejście do diagnostyki = jedna wizyta – pełna diagnostyka.

W większości przypadków będzie można już przy pierwszej wizycie postawić diagnozę i rozpocząć terapię. Oczywiście są schorzenia, przy podejrzeniu, których dalsza diagnostyka jest bezwzględnie konieczna. Jest to podejrzenie o raka gruczołu krokowego i niektóre postaci zapalenia gruczołu krokowego. Konieczne jest wtedy wykonanie ultrasonograficznego badania przezodbytniczego (transrektalnego) gruczołu krokowego (TRUS) i pobrania wycinków do badania mikroskopowego. Badanie to może być wykonane w On Clinic przez wybitnego specjalistę pracującego na najnowocześniejszej głowicy transrektalnej aparatu USG.

Jeżeli chodzi o pacjentów cierpiących z powodu prostatitis (zapalenie gruczołu krokowego dotykające najczęściej młodych mężczyzn i bardzo trudnego w leczeniu) to mamy w tej dziedzinie bardzo duże doświadczenie, rozumiemy istotę tego schorzenia i przez swą ofertę diagnostyczną i nowoczesną, indywidualną terapię na pewno będziemy mogli pomóc wielu osobom.

W On Clinic po postawieniu właściwej diagnozy zespół doświadczonych lekarzy – urologów wybiera najlepszy sposób leczenia dla indywidualnego pacjenta. Każdy z naszych pacjentów jest otoczony baczną obserwacją w przebiegu leczenia. Ustalone terminy wizyt i badań kontrolnych pozwalają na pilną obserwację przebiegu choroby i postępów leczenia oraz umożliwiają dostosowanie terapii do zmieniającej się sytuacji chorobowej. Pracujemy we-dług medycyny opartej na faktach (Evidence – Based Medicine EBM). Medycyna oparta na faktach (EBM) jest metodą podejmowania decyzji kli-nicznych poprzez odnajdywanie, ocenę i zastosowanie aktualnie najlepszych rozwiązań o udowodnionej skuteczności – dodam – dla dobra naszych pacjentów.

Źródło: onclinic.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *