Najważniejszym celem jaki sobie stawiamy, jest uzyskanie dobrych wyników leczenia przez dobieranie najlepszego, indywidualnego sposobu leczenia dla każdego pacjenta. Będziemy mogli to osiągnąć dzięki połączeniu medycyny opartej na faktach z klinicznym doświadczeniem urologa oraz preferencjami pacjenta. Mamy świadomość potrzeby włączenia pacjenta w proces podejmowania decyzji terapeutycznych.

Oferujemy pełną diagnostykę dla kilku zasadniczych chorób gruczołu krokowego, to jest rozrostu łagodnego, rozrostu złośliwego czyli raka oraz różnych form zapalenia gruczołu krokowego. Diagnostyka ta obejmuje: wywiad lekarski, badanie per rectum, (DRE – digital rectal examination) – jest to podstawowe badanie urologiczne – punktową ocenę objawów choroby – pacjent wypełnia międzynarodowy kwestionariusz – IPSS, punktową ocenę jakości życia QL, badanie ultrasonograficzne nadłonowe gruczołu krokowego z oceną zalegania moczu w pęcherzu moczowym, badanie przepływu cewkowego moczu, pobranie krwi do badania PSA – Prostatic specyfice antygen – oraz pobranie moczu do badania ogólnego i w razie potrzeby – do wykonania posiewu bakteryjnego moczu. Jest to nie stosowane nigdzie dotychczas nowatorskie podejście do diagnostyki = jedna wizyta – pełna diagnostyka.

W większości przypadków będzie można już przy pierwszej wizycie postawić diagnozę i rozpocząć terapię. Oczywiście są schorzenia, przy podejrzeniu, których dalsza diagnostyka jest bezwzględnie konieczna. Jest to podejrzenie o raka gruczołu krokowego i niektóre postaci zapalenia gruczołu krokowego. Konieczne jest wtedy wykonanie ultrasonograficznego badania przezodbytniczego (transrektalnego) gruczołu krokowego (TRUS) i pobrania wycinków do badania mikroskopowego. Badanie to może być wykonane w On Clinic przez wybitnego specjalistę pracującego na najnowocześniejszej głowicy transrektalnej aparatu USG.

Jeżeli chodzi o pacjentów cierpiących z powodu prostatitis (zapalenie gruczołu krokowego dotykające najczęściej młodych mężczyzn i bardzo trudnego w leczeniu) to mamy w tej dziedzinie bardzo duże doświadczenie, rozumiemy istotę tego schorzenia i przez swą ofertę diagnostyczną i nowoczesną, indywidualną terapię na pewno będziemy mogli pomóc wielu osobom.

W On Clinic po postawieniu właściwej diagnozy zespół doświadczonych lekarzy – urologów wybiera najlepszy sposób leczenia dla indywidualnego pacjenta. Każdy z naszych pacjentów jest otoczony baczną obserwacją w przebiegu leczenia. Ustalone terminy wizyt i badań kontrolnych pozwalają na pilną obserwację przebiegu choroby i postępów leczenia oraz umożliwiają dostosowanie terapii do zmieniającej się sytuacji chorobowej. Pracujemy we-dług medycyny opartej na faktach (Evidence – Based Medicine EBM). Medycyna oparta na faktach (EBM) jest metodą podejmowania decyzji kli-nicznych poprzez odnajdywanie, ocenę i zastosowanie aktualnie najlepszych rozwiązań o udowodnionej skuteczności – dodam – dla dobra naszych pacjentów.

Źródło: onclinic.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *