Strategia rozwiązywania problemów alkoholowych w sejmie

Prawie 60 proc. przestępstw popełniają osoby, które nadużyły alkoholu, a w rodzinach z problemem alkoholowym żyje ponad 4 miliony Polaków, w tym 2,5 miliona dzieci.

Spotkanie w Sejmie wiąże się z przygotowywanym przez rząd nowego kompleksowego programu profilaktyki antyalkoholowej. Projekt narodowego programu na lata 2006-2010 opracowała już Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) we współpracy z Ministerstwem Zdrowia.

Komisja Rodziny i Praw Kobiet chce rozpocząć dyskusję nad zmianami ustawodawczymi, które mogłyby wesprzeć walkę z problemem alkoholowym w kraju oraz upowszechnić opinie ekspertów i działaczy na terenie poszczególnych województw. Jest to istotne również z tego względu, że od 10 lat większość środków przeznaczonych na rozwiązywanie problemów alkoholowych przekazywana jest samorządom.

Nadużywanie alkoholu przez młodzież, utrata zdrowia przez osoby uzależnione, zaburzenia życia rodzinnego i przestępczość – to główne problemy, o jakich mówiła Joanna Mikuła, dyrektor PARPA. Z przedstawionych przez nią danych wynika, że 30 proc. polskich nastolatków regularnie sięga po alkohol. Zaledwie 4 proc. młodzieży to abstynenci, podczas gdy wśród dorosłych jest ich ok. 16 proc. "Młodzi są przekonani, że alkohol gwarantuje dobrą zabawę " – powiedziała. Zauważyła też, że już prawie 1,5 mln Polaków może należeć do grupy zagrożonej uzależnieniem.

Ze zjawiskiem tym, oprócz oczywistych spraw utraty zdrowia, wiążą się również zaburzenia życia rodzinnego, o których wspominała dyrektor Mikuła. Dramatyczne statystyki pokazują, że prawie 2 mln dorosłych i 2,5 mln dzieci żyje w rodzinach dotkniętych tym problemem. "W 66 proc. takich rodzin stosuje się przemoc " – mówiła szefowa Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wspomniała również, że prawie 60 proc. wszystkich przestępstw popełniają w Polsce osoby, które nadużyły alkoholu.

Joanna Mikuła przedstawiła też główne elementy opracowanej przez PARPA strategii. Są to przede wszystkim polityka ograniczania dostępności alkoholu, zwłaszcza dla nieletnich, nowelizacja regulacji prawnych wobec pijanych kierowców oraz profilaktyka polegająca głównie na atrakcyjnych propozycjach wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. "Badania Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie wykazały, że właściwie zastosowany program profilaktyczny opóźnia o 3 lata alkoholową inicjację " – powiedziała dyr. Mikuła.

Prof. Jerzy Mellibruda, zauważył, że w Polsce funkcjonują doskonałe programy leczenia osób uzależnionych i programy profilaktyczne. Problemem jest natomiast brak dostępu do tych rozwiązań. "Jedna trzecia obszarów Polski to tereny, gdzie dostęp do jakichkolwiek placówek związanych ze zwalczaniem problemu alkoholowego jest bardzo ograniczony " – powiedział. Opinię tę potwierdził dr Krzysztof Wojcieszek, którego referat dotyczył problemu alkoholowego wśród polskiej młodzieży. "Mamy doskonałe programy i wyszkolonych ludzi, ale to wszystko dociera zaledwie do 20 proc. młodych " – ubolewał.

"Dzieci mają obecnie mniejsze szanse na uniknięcie tego problemu niż pokolenie ich rodziców. Używanie alkoholu to teraz kulturowy atrybut młodego wieku " – stwierdził Wojcieszek. Jego zdaniem, ten stan rzeczy wiąże się z ekspansją rynku alkoholowego w Polsce, co pokazują dane na temat radykalnego wzrostu spożycia alkoholu wśród młodzieży na początku lat ’90. Mówca zauważył też, że wskaźnik tego spożycia, choć bardzo wysoki, nie rośnie już, lecz utrzymuje się na stałym poziomie, co prawdopodobnie pobudzi producentów alkoholu do kolejnych działań w kierunku rozbudowy rynku.

Dr Wojcieszek przestrzegł, że wzorem państw Europy Zachodniej, działania te mogą dotyczyć m.in. sprzedaży tzw. alkopopów, słodkich napojów na bazie alkoholu, przeznaczonych dla dzieci. Jak informuje PARPA, za serwisem Public Health News, ich spożycie stanowi istotny problem zdrowotny w krajach Unii Europejskiej.

Źródło: www.gazeta.pl
"Seminarium dyskusyjne w sejmie poświęcone strategiom rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce"

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *