Zanim podejmiemy decyzję warto uświadomić sobie fakt, że działające w Polsce zakłady ubezpieczeń są organizacjami komercyjnymi i w razie upadłości firmy nie chronią nas gwarancje Skarbu Państwa. Oznacza to w praktyce, że jeżeli wybierzemy towarzystwo niestabilne, które w trakcie trwania ubezpieczenia upadnie to wraz z nim przepadną nasze pieniądze. Jest od tej zasady kilka wyjątków, a mianowicie: w razie upadłości zakładu ubezpieczeń zaspokajane są roszczenia osób uprawnionych z tytułu umów ubezpieczeń obowiązkowych wymienionych w ustawie ubezpieczeniowej, oraz z tytułu umów ubezpieczeń na życie (jednak w tym przypadku jest ono ograniczone i wynosi 50% wierzytelności, nie więcej niż 30.000 ECU). Roszczenia te są zaspokajane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Jak wynika z powyższego nad wyborem ubezpieczyciela warto dobrze się zastanowić, szczególnie gdy zawieramy umowę ubezpieczenia na życie i na długie lata powierzamy firmie niemałe kwoty.

Na wybór w pierwszym rzędzie powinna mieć wpływ sytuacja finansowa i wypłacalność zakładu ubezpieczeń.

Następnie należy przeanalizować oferty poszczególnych towarzystw pod kątem zaspokojenia potrzeb i oczekiwań oraz naszych możliwości finansowych. Przy tej okazji dobrze jest wnikliwie przestudiować ogólne warunki ubezpieczenia (OWU), bo to one właśnie stanowią o zakresie kupowanej przez nas ochrony ubezpieczeniowej.

Niemały wpływ ma jakość usługi ubezpieczeniowej. Najczęściej jakość usługi postrzegana jest poprzez jakość obsługi. Dobrze jest kiedy jakość obsługi przy wypłacie odszkodowania jest równie wysoka jak w momencie zawierania ubezpieczenia.

Kolejnym kryterium wyboru jest cena usługi ubezpieczeniowej, inaczej mówiąc składka, którą trzeba zapłacić. Zbyt niska cena oznaczać może niski poziom świadczonych usług. Zbyt wysoka z kolei sugeruje nastawienie firmy na szybki zysk, nie zaś na zadowolenie klientów. Z drugiej strony jednak towarzystwa ubezpieczeniowe strukturą cen regulują strukturę portfela ryzyk i eliminują pewne rodzaje ubezpieczeń zachęcając jednocześnie do innych.

Źródło: ebroker.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *