Pani Priscilla Lynch z Uniwersytetu w Nowym Jorku, która uważa, że rodzice są pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami opracowała kilka rad, które mogą im pomóc w lepszej pracy z dziećmi.

Podczas głośnego czytania:

zrób z siebie kompletnego klauna, pokaż jak najwięcej entuzjazmu i zmieniaj głosy poszczególnych postaci, śledź palcem tekst posuwając wolno palec poniżej każdego słowa pokazując dziecku jak całe słowa tworzą historię, nie spiesz się z czytaniem, daj dziecku czas na obserwowanie ilustracji i zadawanie pytań, zachęcaj dziecko do powtarzania na głos zdań, które powtarzają się w tekście, rób analogie:

odnieś historię książkową do prawdziwego życia, kiedy dziecko zadaje pytanie, zatrzymaj się, uważnie je wysłuchaj i odpowiedz na pytanie.

W przypadku dzieci starszych, które już potrafią częściowo samodzielnie czytać istotne jest, aby w czasie wspólnego czytania:

kiedy dziecko pyta cię o nieznane słowo, podać je szybko, aby nie przerywać biegu historii. Nie każ dziecku powtarzać tego słowa na głos, chyba że dziecko spontanicznie samo chce to zrobić.

Jeśli dziecko czytając zastępuje dane słowo: np. czyta „droga”, zamiast napisanego „ulica”, nie poprawiać go, jeśli sens zdania (wyrazu) jest zachowany. Jeśli dziecięca pomyłka wypacza sens zdania, np. dziecko czyta „miłość” zamiast "młodość” należy je poprawić i poprosić je o przeczytanie poprawnego zdania.

Priscilla Lynch, opracowała i dodała trochę od siebie Natalia Dueholm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *