Nie bójmy się chorych na schizofrenię

 

Na schizofrenię cierpi na świecie około 24 milionów ludzi, w Polsce – ok. 400 tysięcy. Jest to choroba przewlekła, wymagająca wieloletniego leczenia farmakologicznego, która najczęściej pojawia się u ludzi młodych, między 20. a 30. rokiem życia. Przyczyny tego schorzenia nie są dotąd znane.

DZIWNI TYLKO OD CZASU DO CZASU
"Media przedstawiają często chorych na schizofrenię jako osoby dziwne, o niezrozumiałych reakcjach, agresywne. Tymczasem zdecydowana większość takich ludzi, jeśli tylko są oni odpowiednio leczeni, może prowadzić normalne życie, uczyć się, pracować, zakładać rodziny"" – mówi psycholog. "Chorzy na schizofrenię nie są pełni agresji, lecz przede wszystkim pełni lęku. Dodatkowych cierpień przysparza im fakt, że inni odwracają się od nich. Takie osoby potrzebują wsparcia. Czasami wystarczy zwykłe życzliwe słowo od osoby zdrowej" – mówi Bielańska.

Psycholog zwraca uwagę, że u większości chorych na schizofrenię dziwne zachowania mają miejsce tylko podczas pojawiających się od czasu do czasu okresach ostrego przebiegu choroby. "Trwa to zazwyczaj krótko. Później, po ustąpieniu objawów, ludzie ci zachowują się tak samo jak osoby zdrowe. Mają oni może mniej energii i są bardziej nieśmiali, ale nie wiąże się to z chorobą lecz z obawami, jak są przyjmowane przez otoczenie" – podkreśla.

UCIECZKA WE WŁASNY ŚWIAT
Podczas schizofrenii następuje dezintegracja osobowości. Chorzy wycofują się w świat swoich wewnętrznych przeżyć, zatracają psychiczny kontakt ze światem zewnętrznym.

Typowe dla schizofrenii są omamy, urojenia, rozkojarzenie i zakłócenie myślenia, kryzysy tożsamości, stany silnego napięcia emocjonalnego, gwałtowne zmiany motywów postępowania, zobojętnienie.

POMOC SCHIZOFRENIKOM – KONKURS LITERACKI
Konkurs literacki "Słowo może ranić, słowo może leczyć" – na najlepszy esej, reportaż lub opowiadanie o wpływie słowa na życie ludzi, zorganizowano w ramach trwającej od maja światowej kampanii edukacyjnej "Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi". Celem akcji jest pomoc w integracji chorych ze społeczeństwem.

Konkurs poprzedza obchody IV Ogólnopolskiego Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię w dniu 18 września 2005 roku.

Organizatorzy – Polskie Towarzystwo Psychiatryczne we współpracy z Fundacją Komunikacji Społecznej – zachęcają do udziału w konkursie każdego, kto chce przyczynić się do zniesienia stygmatyzacji słowem, a zwłaszcza młodzież i osoby, które przeszły chorobę psychiczną.

Badania socjologiczne oraz doświadczenia chorych, ich rodzin i lekarzy pokazują, że choroby psychiczne w Polsce są sprawą wstydliwą i piętnującą często na całe życie.

Sondaże na temat postaw Polaków, cyklicznie przeprowadzane przez CBOS pokazują, że niewiele się w tym zakresie zmienia.

Wyniki tegorocznego sondażu nie różnią się od przeprowadzonego w 1996 roku. Choć ponad połowa Polaków uważa, że choroby psychiczne są uleczalne (58 proc.), według większości, kontakt z osobą chorą psychicznie wywołuje współczucie (57 proc.) i zakłopotanie (52 proc.) u osoby zdrowej. O nieuleczalności chorób psychicznych jest przekonana jedna trzecia respondentów (31 proc.). Nieco większy odsetek badanych – 37 proc. – uważa, że spotkanie z osobą chorą psychicznie budzi strach u osoby zdrowej.

Tylko 34 proc. badanych przez CBOS w tym roku odnotowuje w swoim otoczeniu neutralne słowa dla określenia osób chorych psychicznie. W przypadku 60 proc. są to głównie określenia pejoratywne.

Sposób komunikacji przyczynia się do kształtowania społecznych postaw wobec chorych psychicznie i ma ogromne znaczenie w procesie ich reintegracji ze społeczeństwem. Dlatego organizatorzy konkursu chcą pokazać, jak ważną rolę odgrywa język – kiedy marginalizuje i rani chorych, a gdy pomaga, reintegruje, leczy. Krajowy Koordynator Programu "Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi" dr Andrzej Cechnicki podkreśla, jak ważne jest budowanie postawy otwartej wobec chorych na schizofrenię, zwłaszcza wśród młodych ludzi.

* * *

Prace konkursowe należy przesyłać do 19 sierpnia 2005 roku, pod adresem Fundacji Komunikacji Społecznej: ul. Francuska 34/4, 03- 905 Warszawa.

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 8 września 2005 roku. Laureatów wyłoni jury w składzie: Leszek Stafiej (przewodniczący) – niezależny ekspert ds. komunikacji społecznej i mediów, doc. Joanna Meder, Mazowiecki Koordynator Programu "Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi", Małgorzata Misiewicz – redaktor naczelna magazynu dla pacjentów "Dla Nas", Ewa Siedlecka – dziennikarka "Gazety Wyborczej", Justyna Sobolewska – dziennikarka "Przekroju", Iwona Arkuszewska, wiceprezes literackiej Fundacji TIKKUK oraz. Paweł Prochenko – prezes zarządu Fundacji Komunikacji Społecznej.

Na zwycięzców konkursu czekają nagrody w postaci stypendiów twórczych w wysokości 2500 zł, 1500 zł i 1000 zł. Patronat medialny nad konkursem objęła m.in. Polska Agencja Prasowa.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce Joanna Poros, Justyna Wojteczek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *