Prawo Pracy 2007 – dyskusja nie-kontrolowana

Wybitni prawnicy, twórcy nowelizacji oraz praktycy, kształtujących na co dzień „ dobre praktyki” w swoich miejscach pracy, przedstawią rozwiązania tego, co w Prawie Pracy najtrudniejsze.

Prawo Pracy obecnie kodyfikowane w Polsce, jest podstawą każdego systemu demokratycznego. Firma, która umie wypracować model, akceptowany zarówno przez pracodawców, pracowników jak i związki zawodowe, wysyła jednoznaczny sygnał, że jest przedsiębiorstwem etycznym i przyjaznym. Jest to wartość budująca zaufanie i szacunek społeczny, mający bezpośrednie przełożenie ekonomiczne. Jednak zarządzać w bardzo skomplikowanej materii prawa pracy nie jest łatwo. Liczne elementy, stanowiące prawo pracy: związki zawodowe, nowe formy zatrudnienia, różne modele organizacji pracy (praca w ruchu ciągłym) stanowią wiele wyzwań dla stworzenia dobrego i mądrego systemu zarządzania.

Najważniejsze zagadnienia konferencji to: elastyczność czasu pracy, budowanie systemu ocen pracowniczych, proces motywacyjny, społeczna odpowiedzialność biznesu oraz współpraca ze związkami zawodowymi.

Więcej informacji: http://www.topconsult.pl/prawo_pracy.php

lub tel. +48 22 438 93 98

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *