Atopowe zaplenie skóry – problem społeczny

 

Badania wykazują, że zachorowalność na AZS wzrosła o około 30% w ciągu ostatnich 30 lat. Przyczyn takiej sytuacji upatruje się przede wszystkim w:

 • Postępującym zanieczyszczeniu środowiska
 • Wzroście ekspozycji na roztocza kurzu domowego  
 • Coraz częstszym stosowaniu dodatków do produktów spożywczych
 • Skróceniu czasu karmienia piersią

Całkowite wyleczenie tej niezakaźnej choroby jest na razie niemożliwe, jednak indywidualnie dobrana terapia może w znacznym stopniu złagodzić uciążliwe objawy i ułatwić normalne życie.

 • Choroba i zachorowalność

Atopowe zapalenie skóry jest przewlekłą, nawracającą chorobą wynikającą z reakcji alergicznej organizmu. Ujawnia się najczęściej w wieku niemowlęcym, ponad 60% przypadków jest rozpoznawanych w pierwszym roku życia. U większości pacjentów symptomy choroby samoistnie zanikają jeszcze w dzieciństwie lub najpóźniej pod koniec okresu dojrzewania. Tylko niewielki odsetek populacji walczy z AZS do końca życia.

Dużą rolę w powstawaniu atopowego zapalenia skóry pełnią czynniki genetyczne. Badania wykazują, że AZS często przechodzi z rodziców na dzieci. U około 60% pacjentów stwierdza się występowanie u innych członków rodziny chorób z kręgu atopii: AZS, pokrzywki atopowej, alergicznego nieżytu nosa lub spojówek i astmy oskrzelowej.

 • Badania wykazały, że zachorowalność na AZS jest największa wśród:
 • Mieszkańców uprzemysłowionych krajów zachodnich
 • Mieszkańców terenów miejskich
 • Uprzywilejowanych grup społeczno-ekonomicznych
 • Rodzin mniejszych liczebnie

 • Objawy

Atopowe zapalenie skóry może objąć powierzchnię całego ciała, ale najczęściej zmiany występują na twarzy, w zgięciach kończyn i na rękach. Najpowszechniejszymi objawami są:

 • Suchy, łuszczący się naskórek
 • Stan zapalny – zaczerwienienie i opuchlizna
 • Świąd i pieczenie, które są największym utrapieniem chorych na AZS
 • Sucha i szorstka skóra z licznymi zgrubieniami (powstałymi na skutek drapania)
 • Grudki, drobne pęcherzyki, sączące pęcherze (po zaschnięciu których tworzą się strupy)
 • Stan zapalny skóry warg i okolic

 • Wpływ AZS na jakość życia

Objawy atopowego zapalenia skóry i związany z nimi dyskomfort to nie jedyne problemy, z którymi muszą radzić sobie pacjenci. Choroba wywiera duży wpływ na życie dotkniętych nią osób. Z chorobą wiążą się:

 • Zakłócenia snu związane z silnym świądem
 • Izolacja, odepchnięcie przez środowisko
 • Konieczność używania specjalnej odzieży i pościeli
 • Unikanie czynności wysuszających skórę (np. kąpieli w basenie z chlorowaną wodą)
 • Unikanie aktywności powodujących pocenie się
 • Konieczność częstego smarowania się preparatami leczniczymi i wyjątkowej dbałości o skórę
 • Częste wizyty u lekarza, które wymagają zwalniania się z pracy lub szkoły
 • Niska samoocena, niska ocena jakości życia
 • Depresje, nerwice, zaburzenia osobowości

Wraz ze wzrostem poziomu wiedzy na temat tej choroby lekarze są w stanie lepiej oszacować psychologiczne następstwa zachorowania na atopowe zapalenie skóry. Według badań ponad 30% pacjentów wykazuje objawy nadmiernej nerwowości. Stres nie jest wprawdzie przyczyną AZS, ale może prowadzić do nasilenia ataków i pogorszenia klinicznego obrazu choroby.

Obawa przed możliwością zakażenia, wywołana widokiem nieestetycznych zmian skórnych, jest często przyczyną odsunięcia się rówieśników czy współpracowników od chorego. Taka postawa, szczególnie dotkliwa dla cierpiących na atopowe zapalenie skóry dzieci w wieku szkolnym, wynika przede wszystkim z niedostatecznej świadomości społecznej i nieznajomości choroby.

 • Co może pomóc:
 • Trafna diagnoza i stała opieka specjalisty
 • Dobór odpowiednich leków w odpowiednim stadium nasilenia choroby
 • Unikanie alergenów i czynników potęgujących zaostrzenia
 • Unikanie stresu
 • Regularne nawilżanie i odżywianie skóry
 • Dobór odpowiedniej odzieży – najlepiej luźnej i produkowanej z naturalnych składników (wskazane jest noszenie ubrań z bawełny)
 • Używanie starannie wyselekcjonowanych kosmetyków oraz proszków do prania odzieży
 • Noszenie krótko obciętych paznokci, by w czasie nasilonego swędzenia nie podrażniać dodatkowo i nie uszkadzać skóry

 • Novartis na świecie

Novartis jest światowym liderem w dziedzinie ochrony zdrowia. Firma powstała w roku 1996 z połączenia dwóch koncernów farmaceutycznych: Sandoz i CIBA Geigy. Siedzibą firmy jest Bazylea w Szwajcarii. Novartis zatrudnia ponad 81 000 osób i działa w 140 krajach na całym świecie. W 2004 roku obroty koncernu osiągnęły 28,2 mld USD, z czego 4,2 mld USD przeznaczone zostało na badania naukowe i rozwój (R&D). Dzięki przeznaczaniu coraz większych środków na badania i wsparcie  obiecujących projektów medycznych (12% wzrostu w porównaniu z rokiem ubiegłym), firma prowadzi obecnie 75 projektów badawczych, z których ponad 70% dotyczy odkrywania nowych leków lub potwierdzenia nowych wskazań dla leków już istniejących.

Koncern Novartis składa się z następujących działów: Novartis Pharma (leki innowacyjne), Sandoz (leki generyczne/odtwórcze) i Novartis Consumer Health (leki bez recepty, leki i preparaty weterynaryjne, preparaty i żywność dla niemowląt i dzieci, żywność funkcjonalna, soczewki i preparaty do ich pielęgnacji).

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy produkty Novartis Pharma należą do najbardziej innowacyjnych, skutecznych i bezpiecznych. Novartis specjalizuje się w lekach stosowanych w chorobach układu krążenia, chorobach nowotworowych, chorobach ośrodkowego układu nerwowego, astmie i POChP, chorobach kości i układu mięśniowego, chorobach skóry, transplantologii, endokrynologii i ginekologii.

 • Novartis w Polsce

Koncern Novartis związany jest z polskim przemysłem farmaceutycznym od ponad 100 lat. W 1898 roku ówczesne zakłady chemiczne CIBA z Bazylei w Szwajcarii połączyły się z pabianickim Towarzystwem Chemicznym. To właśnie w Pabianicach powstała wspólna fabryka CIBA – Polska. Po wojnie stała się ona własnością Polfy, tworząc w ten sposób podwaliny powojennego polskiego przemysłu farmaceutycznego.Te szczególne związki historyczne i emocjonalne sprawiają, iż Novartis, bardzo aktywnie uczestniczyw życiu Polaków i prowadzi wiele działań zmierzających
do poprawy stanu zdrowia polskiego społeczeństwa.

Obecnie w Polsce, Grupa Novartis jest reprezentowana przez Novartis Poland Sp. z o.o., CIBA Vision ,Alima-Gerber S.A., natomiast Sondoz przez firmy: Lek Polska Sp. z o.o., Lek S.A.

W roku 2004 sprzedaż produktów całej Grupy Novartis w Polsce wyniosła ponad 1 mld PLN. Novartis aktywnie uczestniczy w rozwoju gospodarczym Polski – posiada dwie fabryki i zatrudnia ponad 1300 osób.

W maju 2004 Lek (spółka Grupy Sandoz) otworzył w Strykowie koło Łodzi jedno z najnowocześniejszych w świecie centrów produkcji leków. Na jego budowę i wyposażenie zostało przeznaczone ponad 300 mln PLN.

 • Ograniczenie odpowiedzialności

Powyższa informacja prasowa zawiera pewne określenia, jak np. "staną się", "ma osiągnąć", "będzie", "ma wzrosnąć" itp. odnoszące się do przyszłości i dotyczące ewentualnego opracowania nowych leków lub ich wprowadzenia do sprzedaży, lub też potencjalnych przychodów z tej sprzedaży. Tego typu sformułowania odzwierciedlają obecne stanowisko Grupy w stosunku do wydarzeń przyszłych, i mają charakter założeń. Rzeczywiste wydarzenia, jakie nastąpią podlegają oddziaływaniu różnych czynników i w istocie mogą zdecydowanie różnić się od obecnych przewidywań opisanych powyżej. Zawarte powyżej stwierdzenia nie mogą stanowić gwarancji, iż określone nowe produkty zostaną rzeczywiście opracowane i wprowadzone na rynek, ani też nie gwarantują, że zostaną osiągnięte zakładane poziomy sprzedaży. Każde wprowadzenie na rynek nowego leku, i jego sprzedaż jest uzależniona m.in. od wyników przyszłych badań klinicznych, działań legislacyjnych władz, możliwości uzyskania lub utrzymania patentu, innych kwestii związanych z ochroną własności intelektualnej, a także od działań konkurencji. Ponadto, w formularzu F-20, jaki złożono w Securities Exchange Commission (SEC) zapisane są dodatkowe czynniki ryzyka. Jeśli którykolwiek z tych czynników ryzyka się spełni, wówczas założenia przedstawione powyżej jako przewidywane, planowane, zakładane, itp. okażą się niemożliwe do spełnienia. Grupa udostępnia te informacje, jakie są w jej posiadaniu na dzień dzisiejszy i nie jest zobowiązana do ich aktualizacji.

Osoba kontaktowa:
Monika Niewiadomska-Ilczuk
Kierownik ds. Komunikacji Korporacyjnej
Novartis Poland Sp. z o. o.
Tel.  +48 22 550 88 44
Fax.  +48 22 550 87 18
Tel. kom. +48 663 874 844

monika.niewiadomska-ilczuk@pharma.novartis.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *