Ból menstruacyjny u młodych dziewcząt

Ból menstruacyjny: u młodych dziewcząt nasila się z wiekiem ˇ jest odczuwany wyraźnie silniej niż inne bóle brzucha i jest przez to bardziej uciążliwy ˇ negatywnie wpływa nie tylko na fizyczne, ale również na psychiczne samopoczucie dziewczyny Skutki bolesnych miesiączek: ˇ dziewczęta nie tylko rezygnują z ćwiczeń na lekcji WF, ale również zwalniają się z innych lekcji ˇ mają trudności z przygotowaniem się do zajęć w szkole ˇ dziewczęta rezygnują z rozrywek i życia towarzyskiego.

Źródła informacji na temat problemu bolesnego miesiączkowania:

  • mama stanowi główne źródło wsparcia i informacji
  • przyjaciółka jest wsparciem psychicznym
  • cenionym źródłem informacji są książki i media

Sposoby walki z bólem:

  • leki przeciwbólowe
  • odpoczynek
  • masaż brzucha

Występowanie i nasilenie bólu menstruacyjnego w zależności od wieku Badania wykazały, że podczas menstruacji 75% młodych kobiet w wieku 14-18 lat cierpi z powodu bólu menstruacyjnego. W tej grupie to właśnie miesiączka jest najczęstszą przyczyną bólów przed stresem i problemami żołądkowymi.

Problem bólu menstruacyjnego u młodych dziewcząt nasila się wraz z wiekiem – wśród 14-15-latek dolegliwości zdarzają się nieco rzadziej niż wśród dziewcząt starszych. Około 60% 14-15-latek odczuwa bóle związane z menstruacją, a około 40% ma bóle zdecydowanie silne lub silne. Wyraźny przełom następuje w wieku 16 lat. Wśród 16-18-latek zdecydowanie więcej dziewcząt odczuwa dolegliwości (ponad 80%).

Ból utrzymuje się dłużej i jest bardziej nasilony (ponad 60% określa go jako zdecydowanie silny lub silny). Wśród dziewcząt mających takie dolegliwości połowa odczuwa ból przy każdej miesiączce, 1/3 przy co drugiej. Skutki bólu menstruacyjnego Ból menstruacyjny negatywnie wpływa nie tylko na fizyczne, ale również na psychiczne samopoczucie dziewczyny.

Najczęściej powoduje on rozdrażnienie, zniechęcenie i poczucie ograniczonej aktywności (około 70% przypadków). 14% dziewczyn zdarzyły się omdlenia w trakcie miesiączki. Dolegliwości są także wyraźnym problemem w szkole. Ból menstruacyjny powoduje, że dziewczyny nie tylko rezygnują z ćwiczeń na lekcji WF, ale również zwalniają się z innych lekcji. Często skarzą się na trudności z przygotowaniem się do zajęć w szkole (54%). 40% badanych dziewcząt przyznało, że konsekwencją ich złego samopoczucia była gorsza ocena.

Źródła wsparcia i informacji – Dziewczyny nie mają poczucia, że szkoła może zaoferować im wsparcie. Większość z nich obawia się rozmowy z nauczycielem na temat swoich dolegliwości w trakcie miesiączki. Ponad połowa dziewcząt nie powiedziałaby o tym nauczycielowi, 1/3 nauczycielce. Nauczycielka jest osobą do której po poradę zwróciłoby się tylko 3% dziewcząt. W czasie bolesnego miesiączkowania skutecznym źródłem wsparcia dla młodych dziewczyn jest mama. 78% respondentek twierdzi, że z mamą można porozmawiać o problemie i poprosić ją o radę Pozostaje ona najbardziej wiarygodnym źródłem informacji (65%), w równym stopniu dla młodszych jak i starszych dziewcząt. Przyjaciółki są wprawdzie oparciem, ale już głównie psychicznym. Koleżance można się wyżalić, ale nie jest ona tak dobrym i wiarygodnym źródłem informacji jak matka. Cenionym i stosunkowo często wykorzystywanym źródłem informacji są książki (40%). Do prasy dziewczyny zaglądają podobnie często, ale mają do niej ograniczone zaufanie.19% dziewczyn szukała informacji w Internecie. Jako wiarygodne źródło informacji wskazywany jest często lekarz ginekolog. Jednak w rzeczywistości stosunkowo niewiele dziewcząt, szczególnie najmłodszych, korzystało już z jego rady w sprawie bólów menstruacyjnych. Dziewczyny przewidują, że raczej będą zwracały się do niego w przyszłości.

U ginekologa była co czwarta z badanych dziewcząt, a tylko co 10-ta prosiła o radę w sprawie bólów menstruacyjnych. Wizyta u ginekologa stosunkowo rzadko zdarza się przed ukończeniem 16-go roku życia. Tylko około 10% 14-15-latek ma już za sobą takie doświadczenie, zwykle inicjowane przez mamę lub wymuszone skierowaniem od innego lekarza. Tylko 2% prosiło przy tej okazji o radę w sprawie bólów brzucha towarzyszącym miesiączkom. Spośród 16-17-latek już co trzecia odwiedziła gabinet ginekologiczny. Kolejny przełom to pełnoletniość – wśród osiemnastolatek niemal połowa udała się do lekarza, zazwyczaj już z własnej inicjatywy. 17% poruszało przy tej okazji problem bólów menstruacyjnych.

Sposoby radzenia sobie z bólem Większość dziewcząt, zwłaszcza starszych wyraźnie lepiej rozpoznają swoje dolegliwości, około 80 % potrafi odróżnić ból menstruacyjny od innych bólów brzucha. Wśród młodszych dziewcząt (14-15 lat) częściej zdarza się, że początkowo przyczyna bólu nie jest identyfikowana (około 50%). Jednak zarówno wśród młodszych jak i starszych dziewczyn z dolegliwościami menstruacyjnymi, tylko około 30% deklaruje, że zawsze wie jak sobie poradzić z problemem, a większość przyznaje, że przynajmniej czasem czuje się bezradna. Badanie wykazało, że najczęściej stosowanym sposobem walki z bólem są leki OTC – stosuje je 80% dziewcząt mających bóle miesiączkowe. Wprawdzie dziewczyny dość rzadko kupują leki samodzielnie (22%), ale widać wśród nich dużą świadomość marek tej kategorii. Najbardziej popularne leki to Ibuprom, No-Spa i Apap (stosowanie najczęściej odpowiednio prze 28%, 23% i 19% dziewczyn mających bóle menstruacyjne). Leki postrzegane są jako dość skuteczny środek walki z bólem. Kolejnymi często wymienianymi przez dziewczęta pozafarmakologicznymi sposobami walki z bólem są odpoczynek (65%), masaż brzucha (38%) i kąpiel (25%).

Raport z badania opinii publicznej zrealizowanego przez Millward Brown SMG/KRC w ramach kampanii „Kobiece Dni z Ibupromem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *