Wyniki badania klinicznego dowodzą, że rozpoczęcie podawania klopidogrelu przed interwencją wieńcową pozwala na uniknięcie poważnych powikłań u jednego na 23 chorych.

Boston, USA; Sztokholm, Szwecja – W badaniu przeprowadzonym w Brigham and Women’s Hospital (BWH) stwierdzono, że wczesne zastosowanie doustnego leku przeciwpłytkowego klopidogrelu, tj. podanie tego leku przed angioplastyką, a nie dopiero w czasie zabiegu zmniejsza o ponad 45% ryzyko zgonu, zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu po angioplastyce. Wyniki badania PCI-CLARITY zostały przedstawione podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który odbył się w dniach 3-7 września 2005 roku w Sztokholmie (Szwecja), a autorem doniesienia był dr Marc S. Sabatine, lekarz z Cardiovascular Division w BWH oraz wykładowca chorób wewnętrznych w Harvard Medical School. Wyniki tego badania zostały jednocześnie zamieszczone na stronie internetowej Journal of the American Medical Association w dniu 4 września 2005 roku, a następnie opublikowane w numerze tego czasopisma z 14 września.

Wcześniej w tym roku dr Sabatine i współpracownicy z BWH opublikowali w czasopiśmie New England Journal of Medicine wyniki badania CLARITY-TIMI 28 (Clopidogrel as Adjunctive Reperfusion Therapy – Thrombolysis in Myocardial Infarction), wykazując, że stosowanie klopidogrelu ułatwiało udrożnienie zamkniętych tętnic wieńcowych i zmniejszało o 31% ryzyko ponownego zawału mięśnia sercowego. Teraz ta grupa badaczy stwierdziła, że podawanie klopidogrelu przed angioplastyką w znacznym stopniu chroni przed poważnymi powikłaniami tego zabiegu.

Angioplastyka, nazywana również przezskórną interwencją wieńcową (percutaneous coronary intervention, PCI), jest zabiegiem wykonywanym przez kardiologów w celu rozszerzania zwężeń w tętnicach wieńcowych. Każdego roku na całym świecie wykonuje się ponad 2 miliony zabiegów PCI, z których większość polega na wprowadzeniu do tętnicy wieńcowej stentu, który ułatwia utrzymanie drożności naczynia.

„W celu zapobiegania powikłaniom pacjenci poddawani PCI rutynowo otrzymują po zabiegu klopidogrel – powiedział dr Sabatine. – Wykazaliśmy, że rozpoczynanie podawania klopidogrelu przed zabiegiem prowadzi do istotnego zmniejszenia ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych i powikłań niedokrwiennych po angioplastyce.”

Do badania PCI-CLARITY włączono 1863 pacjentów ze świeżym zawałem mięśnia sercowego, u których następnie wykonywano PCI. Spośród tej grupy 933 osoby przydzielono losowo do podawania klopidogrelu (dawka nasycająca 300 mg, a następnie 75 mg raz dziennie), a 930 osób przypisano do podania placebo w momencie przyjęcia do szpitala. Głównym ocenianym parametrem była częstość występowania zgonów, ponownych zawałów mięśnia sercowego i udaru mózgu w okresie od PCI do 30 dni po randomizacji. Po przeanalizowaniu wyników stwierdzono, że podanie klopidogrelu przed PCI zmniejszyło o 46% ryzyko zgonu, ponownego zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu. Wczesne podanie klopidogrelu zmniejszało również o 38% ryzyko ponownego zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu w trakcie oczekiwania na PCI . Stwierdzono też, że korzyści z wcześniejszego podania klopidogrelu były niezależne od wieku i płci pacjentów oraz czasu oczekiwania na PCI. Jak stwierdził dr Christopher P. Cannon, główny autor badania CLARITY-TIMI 28, lekarz z Cardiovascular Division w BWH oraz profesor chorób wewnętrznych w Harvard Medical School: „Udało się zapobiec jednemu poważnemu incydentowi sercowo-naczyniowemu na każdych 23 pacjentów otrzymujących klopidogrel przed PCI. Jest to zdumiewająco duża korzyść z podania od jednej do trzech dodatkowych dawek klopidogrelu.”

„W badaniu CLARITY-TIMI 28 wykazano, że klopidogrel jest ważnym elementem leczenia świeżego zawału mięśnia sercowego. Obecnie uzyskaliśmy bezpośrednie dowody, że lek ten przyczynia się również do zmniejszenia ryzyka zgonu w związku z angioplastyką i stentowaniem tętnic wieńcowych – powiedział Eugene Braunwald, profesor Harvard Medical School i przewodniczący Grupy Badawczej TIMI. – Jestem dumny, że Brigham and Women’s Hospital wciąż przyczynia się do wyznaczania standardów leczenia świeżego zawału mięśnia sercowego na całym świecie. Sądzę, że wyniki tego badania będą ważnym wkładem w wiedzę o leczeniu choroby wieńcowej”.

Badanie CLARITY-TIMI 28 zostało sfinansowane z grantów firm Sanofi-Aventis oraz Bristol-Myers Squibb.
      

Brigham and Women’s Hospital
BWH jest 755-łóżkowym szpitalem akademickim typu non-profit afiliowanym przy Harvard Medical School oraz instytucją założycielską zintegrowanej sieci opieki zdrowotnej Partners HealthCare System. Cele działania tego czołowego akademickiego ośrodka medycznego o międzynarodowym uznaniu obejmują doskonalenie opieki nad chorymi, prowadzenie badań klinicznych oraz szkolenie personelu medycznego. Wysokie standardy wszystkich aspektów opieki klinicznej są skojarzone z silną pozycją w dziedzinie medycznych badań naukowych. Jako jeden z głównych wykonawców grantów badawczych National Institutes of Health, BWH przeprowadza znane na całym świecie badania kliniczne, z zakresu nauk podstawowych oraz badania epidemiologiczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *