W sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także przedmiotów ortopedycznych podlegających naprawie; w sprawie limitu cen dla przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych. W wykazie znalazły się kule i laski inwalidzkie, balkoniki i podpórki do chodzenia, wózki inwalidzkie, jak i protezy kończyn dolnych, aparaty ortopedyczne i ortezy kończyn. Zasady refundacji, od momentu wprowadzenia ich wspomnianym rozporządzeniem do chwili obecnej nie uległy zmianie.

  • Przykłady

W przypadku amputacji kończyny (np. w przypadku stopy cukrzycowej) ubezpieczonemu przysługuje raz na trzy lata proteza kończyny wraz z jej ewentualnymi naprawami. Przedmioty ortopedyczne, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie limitów refundowane są do wysokości limitu:

  • protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę po amputacji palców do wysokości 140 zł,
  • proteza uzupełniająca stopę do wysokości 480 zł,
  • proteza ze stawem skokowym lub bez stawu skokowego przy amputacji wg. Lisfranca lub Choparta do wysokości 780 zł.

W uzasadnionych medycznie przypadkach okres użytkowania przedmiotu (proteza raz na trzy lata) może ulec skróceniu. Obuwie ortopedyczne wykonywane na miarę, z uwzględnieniem indywidualnych deformacji stóp i konieczności zastosowania korekcji (odciążenie miejsc bolesnych) wykonywane jest na podstawie zlecenia lekarza.

Obuwie ortopedyczne refundowane jest raz w roku, przy udziale 30% ubezpieczonego:

  • na stopę o różnym zniekształceniu – limit 155 zł,
  • wyrównujące skrócenie kończyny dolnej – limit 210 zł,
  • przy amputacji w obrębie stopy – limit 155 zł.

Ubezpieczeni mogą otrzymać dodatkową pomoc finansową na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie. Realizują one program Drogowskaz, którego celem jest dofinansowanie niepełnosprawnym zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

W następnych „Zdrowych Nogach”: system refundacji za zabiegi rehabilitacyjne.

opracowanie: Wielkopolska Regionalna Kasa Chorych
Źródło: Zdrowe Nogi nr 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *