Dlaczego Polki są mniej aktywne zawodowo?

Raport „Sytuacja na rynku pracy w Polsce” Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 2008 roku informuje, że wśród kobiet aktywność wynosi 46,1% i była o 16,1% niższa niż u populacji męskiej. Według opracowania „Zatrudnienie w Polsce 2007” wykonanego dla Ministerstwa Pracy i Gospodarki Społecznej niższa aktywność zawodowa Polek spowodowana jest przeważnie opuszczeniem rynku pracy w dwóch fazach życia: okresu reprodukcyjnego i wieku przedemerytalnego.

Na długą absencję zawodową spowodowaną urodzeniem dziecka nakłada się parę czynników. Należą do nich między innymi brak elastycznych form zatrudnienia i utrudniony dostęp do usług opiekuńczych. Udział dzieci objętych opieką instytucjonalną w wieku do lat 3 w Polsce wynosi 2%. Dla porównania w Szwecji stanowi on 39,5% a w Wielkiej Brytanii 25,8%. Podobne dysproporcje utrzymują się wśród dzieci w wieku przedszkolnym. W Polsce wskaźnik ten wynosi 36,2%, a w Szwecji i w Wielkiej Brytanii odpowiednio 86,6% i 80%.

Absencja, spowodowana wiekiem przedemerytalnym we wcześniejszych latach, wynikała z konstrukcji systemu ubezpieczeń, który nie dawał bodźca do dłuższej pracy. W dzisiejszych czasach aktywność zawodową osób starszych, a zwłaszcza kobiet, utrudnia konieczność opieki nad pozostałymi członkami rodziny. Przeszkodą jest również mit, że osoby starsze mają problemy z podnoszeniem kwalifikacji i przystosowaniem się do nowego otoczenia.

Eksperci Akademii PARP twierdzą, że ponad połowa biernych zawodowo kobiet wyraziła chęć podjęcia pracy w domu lub w elastycznym dla siebie czasie. Rozwiązaniem tych problemów może być telepraca i szkolenia on-line. Telepraca jest dobrym rozwiązaniem. Korzyści płynące z tej formy zatrudnienia dla pracodawców to oszczędność kosztów biurowych oraz zatrzymanie pracownika.

Szkolenia on-line dają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji bez wychodzenia z domu. Dobrym przykładem jest portal Akademii PARP przeznaczony dla MMŚP. Oprócz nabywania i poszerzania swoich umiejętności, uczestnicy szkoleń dodatkowo uczą się organizacji własnego czasu, samodzielności i niekonwencjonalnego podejścia do wybranych tematów. Zmniejsza się problem wykluczenia zawodowego.

Na portalu www.akademiaparp.gov.pl można znaleźć interaktywne szkolenia z zakresu zarządzania, marketingu, negocjacji czy public relations. Portal Akademii PARP oprócz szkoleń oferuje również możliwość pisania prac grupowych, czat i forum dyskusyjne. Ponadto oprócz tradycyjnych form kontaktu, uczestnik ma możliwość spotkania się z opiekunem na videoczacie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *