II Praski Festiwal Filmów Młodzieżowych – Nova Perspektywa

Organizatorzy czekają na zgłoszenia filmów krótkometrażowych o dowolnej tematyce.

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ SWÓJ FILM DO KONKURSU:
Każda osoba zamieszkała w Warszawie, która w dniu zakończenia produkcji filmu nie miała ukończonych 18 lat. Autor może zgłosić do konkursu dowolną ilość filmów; ale każdy na oddzielnym nośniku.

W JAKIM FORMACIE NALEŻY DOSTARCZYĆ FILM:
Filmy przyjmowane są na nośnikach cyfrowych w jednym z następujących formatów: Mpeg, Avi, DivX, Video-CD, SuperVideo-CD, DVD.

GDZIE I DO KIEDY MOŻNA ZGŁASZAĆ FILMY:
Zgłoszenia filmów należy dokonywać osobiście w siedzibie Organizatora przy ul. Środkowej 12 lok. 6, 03-430 Warszawa – w g. 13 – 19 pon- pt,  lub drogą pocztową do 10 maja 2009 r. (decyduje data nadania w placówce pocztowej). Filmy zgłoszone po wyznaczonym terminie nie zostaną dopuszczone do udziału w części konkursowej Festiwalu, chyba że Organizator ze względu na szczególne okoliczności postanowi inaczej.

PARTNERZY:
Burmistrz Dzielnicy Praga Północ, Novekino Praha, Cadbury Wedel Sp. z o.o.,
Communication ART,Twenty four/Seven PR sp. z o. o.

NAGRODY:
Złota Praska Klisza – 3000 pln
Srebrna Praska Klisza – 2000 pln
Brązowa Praska Klisza – 1000 pln
Nagroda publiczności – słodka niespodzianka – czekoladowa kamera
Pula ewentualnych wyróżnień pozostaje do dyspozycji jurorów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.