Swój wybór musimy też wcześniej zadeklarować na odpowiednim druku i złożyć go u lekarza, z którego usług chcemy korzystać. Dotyczy to również grupowej praktyki lekarskiej czy przychodni, tyle że w tym przypadku deklarację składamy zazwyczaj w rejestracji.

Wybór lekarza rodzinnego nie podlega rejonizacji. To znaczy, że nie musimy decydować się na praktykę lekarską najbliżej położoną. Nie musimy nawet wybierać lekarza w miejscu naszego stałego zameldowania, gdyż jeśli planujemy dłuższy pobyt w innym mieście, możemy tam właśnie poszukać sobie lekarza rodzinnego i złożyć u niego swoją deklarację.

Lekarza można też zmienić, ale jeśli robimy to częściej niż dwa razy w roku, wiązać się to będzie z dodatkową opłatą. Powodu zmiany nie musimy uzasadniać, niezależnie czy jest to wynik niezadowolenia z usług dotychczasowego czy zmiany miejsca zamieszkania prawo takie przysługuje każdemu ubezpieczonemu. Sam lekarz z kolei nie ma praktycznie możliwości odmówić przyjęcia deklaracji leczenia się u niego, z wyjątkiem sytuacji gdy do tego samego lekarza zapisze się zbyt duża liczba osób. Warto pamiętać, że zmiana lekarza, choć teoretycznie bezpłatna wiąże się jednak z pewnymi kosztami. Praktyka lekarska z której usług rezygnujemy ma bowiem prawo obciążyć nas np. kosztami wykonania kopii dokumentacji medycznej.

Na co jednak warto zwracać uwagę przy wyborze lekarza POZ?
Na pewno na osobę samego lekarza, na jego doświadczenie i praktykę zawodową, ale również na fakt czy dobrze nam się z nim rozmawia i czy budzi on nasze zaufanie. Oprócz tego należy jednak zwrócić uwagę na warunki w jakich pracuje. Warto wiedzieć, czy praktyka w której przyjmuje nasz lekarz ma możliwość wykonywania podstawowych badań, czy jest wyposażona w podstawowe aparaty do diagnostyki. Jeśli jest to większa praktyka grupowa lub przychodnia to korzystne będzie jeśli na jej terenie świadczą również usługi lekarze innych specjalności i np. istnieje możliwość wykonania drobnych zabiegów, czy choćby badania usg. Warto również dopytać się o sposób zorganizowania opieki lekarskiej w godzinach nocnych i w dni wolne. Część praktyk świadczy takie usługi we własnym zakresie, a część ma podpisane umowy z innymi jednostkami.

Źródło: CIoPiG www.ciopig.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *