Kielce i Kraków chronią swoich najmłodszych mieszkańców

W Krakowie rozpoczyna się właśnie program bezpłatnych szczepień dla najmłodszych przeciwko dwóm groźnym bakteriom: pneumokokom i meningokokom. W ramach Miejskiego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia „Zdrowy Kraków” 2007-2009 wszystkie dzieci, które ukończyły 3. rok życia i w czerwcu br. zakończą pobyt w krakowskich żłobkach zostaną bezpłatnie zaszczepione przeciw meningokokom typu C. Od września 2007 roku programem szczepień zostaną objęte pozostałe dzieci z krakowskich żłobków, których rodzice (opiekunowie) mieszkają w Krakowie. O podaniu dziecku szczepionki decydować będzie ostatecznie rodzic oraz kwalifikacja lekarska.

W 2006 roku w Krakowie uczęszczało do żłobków 1 525 dzieci. Zakłada się, iż programem w 2007 roku zostanie objętych około 1 300 tych dzieci, urodzonych w latach 2003-2006, zamieszkałych w Krakowie. Dzieciom zostanie podana jedna dawka szczepionki przeciwko meningokokom typu C.

Oprócz meningokoków Urząd Miasta Krakowa wypowiedział tez wojnę innym groźnym bakteriom – pneumokokom. Przeciwko tym bakteriom zaszczepionych zostanie 50 dzieci z rodzin wielodzietnych oraz korzystających ze wsparcia MOPS w Krakowie, a uczęszczających do żłobków krakowskich. W tym roku planowane jest także zaszczepienie około 100 wcześniaków przeciwko pneumokokom (po wcześniejszym skierowaniu przez Klinikę Neonatologii CM UJ). W przypadku mniejszej liczby wcześniaków szczepieniami objęte zostaną dzieci urodzone w ostatnim kwartale 2006 roku.

– Inicjatywa Urzędu Miasta Kraków dotycząca szczepień ochronnych wyszła naprzeciw oczekiwaniom rodziców i potrzebom dzieci. Mimo, iż na naszym terenie nie ma w tej chwili zagrożenia epidemią zachorowań na sepsę to władze postanowiły postawić na prewencję i chronić najmłodszych, którzy ze względu na nierozwinięty do końca układ odpornościowy, są najbardziej narażeni na choroby powodowane przez tak groźne bakterie jak pneumokoki i meningokoki. – mówi dr med. Hanna Czajka Kierownik Wojewódzkiej Poradni Szczepień Ochronnych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie. Program szczepień przeciwko pneumokokom i meningokokom dla małych Krakowian świetnie wypełnia lukę w dotychczasowym kalendarzu szczepień ochronnych, gdzie zarówno szczepienia przeciwko meningokokom, jak i pneumokokom, nie są jeszcze refundowane – dodaje dr med. Hanna Czajka.

– Na bezpłatne szczepienia przeciwko meningokokom oraz pneumokokom Miasto przeznaczy 200 tysięcy zł. Polityka zdrowotna jest istotnym elementem naszej działalności. Jesteśmy zainteresowani działaniami profilaktycznymi, ponieważ w ostatecznym rozrachunku to właśnie prewencja – z ekonomicznego punktu widzenia – opłaca się najbardziej. Lepiej zapobiegać chorobom niż później ponosić koszty leczenia i opieki nad chorymi. Inwestycja w zdrowie zawsze jest bardzo udaną inwestycją i miejmy nadzieję, że stanie się także naśladowana przez inne władze w kraju. – mówi Andrzej Bohosiewicz., Dyrektor ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa. Szczepienia realizowane będą w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Św. Ludwika.

Zaczęło się w Kielcach
Już od początku 2006 roku w Kielcach prowadzony jest program  profilaktyki zdrowotnej, dzięki któremu wszyscy mali Kielczanie, którzy przychodzą na świat od początku trwania akcji, są bezpłatnie szczepieni przeciwko pneumokokom. W zeszłym roku na ten cel Urząd Miasta Kielce przeznaczył 600 tys. zł, dzięki czemu zaszczepiono 1184 dzieci. Ponieważ akcja okazała się ogromnym sukcesem i cieszy się dużą popularnością wśród rodziców, władze postanowiły także w tym roku kontynuować akcję szczepień ochronnych. Przez pierwsze pięć miesięcy 2007 roku pierwszą dawką zostało zaszczepionych już 731 niemowląt. Szczepienia wykonywane są aktualnie we wszystkich 13 punktach szczepień w Kielcach.

– Dzieci do 2. roku życia nie posiadają jeszcze wykształconego systemu odpornościowego przeciwko niektórym bakteriom. Taki system zaczyna rozwijać się od 3 roku życia i jest w pełni ukształtowany dopiero po ukończeniu przez dziecko 5 lat. Pneumokoki należą do grupy bakterii szczególnie groźnych dla najmłodszych. Bakterie te są przyczyną bardzo ciężkich zakażeń w grupie wiekowej od 0 do 5 lat. Schorzenia te, takie jak posocznica, krwiopochodne ropne zapalenie płuc oraz zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, bardzo często powodują zgon dziecka lub ciężkie powikłania – mówi dr n. med. Marian Patrzałek z Poradni Konsultacyjnej Szczepień w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Kielcach.

– W przypadku wielu chorób szczepienia są jedynym lub jednym z najważniejszych sposobów profilaktyki i, jak to wielokrotnie wykazano, są około 7 razy tańsze od późniejszego leczenia chorego. Szczepionka przeciwko pneumokokom skutecznie chroni dzieci przed inwazyjnymi, a także większością nieinwazyjnych zakażeń pneumokokowych. Ponadto, jak wykazały badania, w wielu krajach powszechne szczepienia przeciw pneumokokom wywołują odporność stadną* i redukują ilość zakażeń pneumokokowych, w szczególności wśród dzieci przebywających w żłobkach, przedszkolach czy w domach dziecka.

Więcej informacji:
Multi Communications
Monika Topolska (tel. kom. 0604 089 922)
Anna Toczewska (tel. kom. 604 089 917)
tel. (0-22) 845 04 36, lub strona www.pneumokoki.pl

Pneumokoki (Streptococcus pneumoniae) to groźne bakterie, które u małych dzieci mogą wywołać ciężkie choroby, takie jak: pneumokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie płuc, bakteriemię i sepsę. Wyniki pierwszych w Polsce badań dotyczących częstości występowania Inwazyjnej Choroby Pneumokokowej dowiodły istotnego znaczenia zakażeń pneumokokowych w grupie dzieci do 5 lat. Średnia zachorowalność to prawie 18 przypadków na 100 000. W szczególności niepokój budzą zakażenia wywołane przez szczepy oporne na popularne u nas antybiotyki. 31% szczepów pneumokoka jest niewrażliwych na penicylinę, w tym 23% wysoce opornych; 31% z nich wykazuje oporność na erytromycynę. Wykazana rosnąca antybiotykooporność pneumokoków powoduje, że liczba tych zachorowań z roku na rok może rosnąć. Badania pokazują również, że w Polsce nosicielstwo pneumokoków wśród dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli wynosi prawie 60%. Tylko szczepienie jest w stanie zabezpieczyć je przed najgroźniejszymi chorobami, jakie wywołuje bakteria.

Meningokoki (Neisseria meningitidis) to bakterie wywołujące groźne zakażenia, takie jak zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i posocznica, wspólnie określane mianem inwazyjnej choroby meningokokowej. Istnieje wiele grup tych bakterii; w Polsce – podobnie jak w innych krajach europejskich – występują najczęściej bakterie z grupy B i C. Te ostatnie (C) częściej wywołują ogniska epidemiczne. W ostatnim okresie nastąpił znaczący wzrost liczby zakażeń meningokokiem z grupy C, szczególnie w Polsce południowo-zachodniej (Dolny Śląsk), a najwyższy jest dla gminy Brzeg – ok. 20/100 000. W roku 2005 ogółem (zapalenia opon i posocznice) stwierdzono w Polsce 208 potwierdzonych przypadków tej choroby, w 2006 roku liczba ta wyniosła 232, a w okresie od 01.01.2007 do 15.03.2007 stwierdzono już 109 przypadków inwazyjnej choroby meningokokowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *