• Temat: Konflikty

1. Konflikty wokół szkoły
2. Konflikty wokół nauczycieli
3. Konflikty wokół praw ucznia
4. Konflikty wokół statusu ekonomicznego uczniów

Ad.2.
– zazdrość
– hierarchia
– kompetencja
– koalicje
– wynagrodzenie

1) Konflikt jako wynikający ze struktury sytuacji, niezgodności lub sprzeczności celów
2) Konflikt jako wynikający z antagonizmów między stronami, wrogich postaw, nienawiści
3) Konflikt jako wroga reakcja/ walka, rywalizacja, negatywne sankcje

1. Dwie lub więcej osób poziom strukturalny
2. Wzajemnie od siebie zależnych
3. Spostrzega niemożność poziom psychologiczny
– osiągnięcia lub utrzymania ważnych zasobów konflikt ukryty
– zaspokojenia potrzeb
– realizacji istotnych wartości

4. i podejmuje działania,
5. w wyniku tych działań konflikt jawny ulega poziom zachowań
eskalacji, złagodzeniu lub rozwiązaniu

  • Wady konfliktów:

– cierpią na tym uczniowie i nauczyciele
a) wywołuje negatywne emocje
b) frustruje potrzeby
– zaburza strukturę
– niszczy autorytet

a) zaburza relacje interpersonalne
– wpływa na autoprezentację szkoły
– są źródłem agresji i przemocy
– buduje relacje sprzyjające manipulacji postawami stron konfliktu (zaburzając ich system wartości)
– zaniedbywanie procesu wychowawczego
– brak autorytetu wpływa na dyscyplinę

  • Zalety konfliktów:

– poszerza wiedzę
– sprzyja zmianom przekonań
– podnosi umiejętność radzenia sobie z trudną sytuacją
– umożliwia wyrażanie opinii i zdania
– sprzyja polepszeniu komunikacji
– wzmacnia poczucie wartości
– wzrost samowiedzy
– podtrzymuje związki, relacje, ma moc sprawczą emocji pozytywnych

  • Łagodzenie konfliktów:

– motywacja obu stron
– czas i miejsce
– umiejętności komunikacyjne
– nastawienie do drugiej osoby
– wytrwałość dążenia do zgody
– czerpanie radości z sytuacji bezkonfliktowych
– ilość osób konfliktu
– poczucie własnej wartości
– granice "ja”
– odwaga

  • Podsycanie konfliktów:

– stronniczość rodziców
– związki uczuciowe nauczyciela
– intrygi
– koalicje
– konflikt pokoleń
– brak odwagi

Autor: Tricia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *