Kwota zasiłku pielęgnacyjnego, porodowego i wychowawczego

  • Kwota zasiłku pielęgnacyjnego:

M. P. z dnia 22 maja 2000 r. Nr 14, poz. 323 KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 13 maja 2000 r. w sprawie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego.

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 110, poz. 1256) ogłasza się, iż od dnia 1 czerwca 2000 r. kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 120,64 zł

  • Kwota zasiłku porodowego:
M. P. z dnia 25 sierpnia 2000 r. Nr 25, poz. 534 KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie kwoty zasiłku porodowego.

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636 i Nr 110, poz. 1256 oraz z 2000 r. Nr 53, poz. 633) ogłasza się, że od dnia 1 września 2000 r. kwota zasiłku porodowego wynosi 373,96 zł.

  • Kwota zasiłku wychowawczego:
Wskaźnik waloryzacji oraz kwoty zasiłku wychowawczego
M. P. z dnia 19 kwietnia 2000 r. Nr 11, poz. 239
OBWIESZCZENIE PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie wskaˇnika waloryzacji oraz kwot zasiłku wychowawczego.

Na podstawie art. 13 ust. 8 w związku z art. 15c ust. 4 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 110, poz. 1256) ogłasza się, co następuje:

1) wskaźnik waloryzacji zasiłku wychowawczego od 1 czerwca 2000 r. wynosi 104,5%

2) zasiłek wychowawczy w okresie od 1 czerwca 2000 r. do 31 maja 2001 r. wynosi miesięcznie 276,90 zł, a dla osoby samotnie wychowującej dziecko i osoby wychowującej trzecie i każde następne dziecko – 440,30 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *