Nowe kwalifikacje-nowa praca. Uaktywnienie bezrobotnych kobiet na rynku pracy

Projekt przeznaczony jest dla:
– Kobiet powyżej 45 roku życia
– Zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy
– Zameldowanych na terenie województwa łódzkiego

Zapewniamy:
– Profesjonalne bezpłatne szkolenia (precyzyjnie zaprojektowana ścieżka edukacyjna)
– Nowoczesną bazę lokalowo – sprzętową
– Doświadczonych trenerów i wykładowców
– Materiały dydaktyczne
– Dodatek szkoleniowy

Udział w projekcie daje szansę na podniesienie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kompleksowych szkoleniach z zakresu następujących modułów:
– Język angielski
– Obsługa komputera
– Kobieta w biznesie i na rynku pracy
– Zajęcia praktyczne (zastosowanie komputerów i Internetu do samokształcenia w zakresie j. obcych oraz poszukiwania pracy)

Celem projektu jest:
– Wyrównanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy poprzez przeszkolenie grupy bezrobotnych kobiet powyżej 45 lat, chcących powrócić na rynek pracy
– Podniesienie kwalifikacji oraz zdobycie umiejętności ich wykorzystania w życiu zawodowym
– Rozwój społeczeństwa informacyjnego (blok tematyczny poświecony obsłudze komputera i nowoczesnych technik informatycznych), dzięki czemu kobiety nawet po zakończeniu szkoleń będą mogły samodzielnie kontynuować naukę

Zainteresowani wzięciem udziału w szkoleniach, proszeni są o dostarczenie dokumentów do 30.08.2006r. udostępnionych na http://www.ipt.pl/projekty_miedzynarodowe.php
lub kontakt z Biurem Projektu

Biuro Projektów, ul. Pomorska 83/85 (I piętro, Dział ds. Funduszy Strukturalnych, pok. N 119). Osoba do kontaktu: Katarzyna Malatyńska, Tel. / Fax (0-42) 631-50-31 email: kmalatynska@ipt.pl

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9-12 oraz  13-16.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa

Sektorowy Program Operacyjny "Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006" Działanie 1.6 – Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *