Positive Action program na rzecz ludzi żyjących z HIV/AIDS

Działania ta obejmują:

  • badania naukowe nad nowymi lekami,
  • wspieranie działań organizacji działających na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS ,
  • szerzenie idei tolerancji i zrozumienia
  • działalność edukacyjną i informacyjna

Przypadająca na rok 2004 dwunasta rocznica wprowadzenia programu "Positive Action", skłania do refleksji i podsumowań. Nie udało się, jak do tej pory, wynaleźć skutecznej szczepionki przeciwko AIDS. Wiemy natomiast coraz więcej nt. samej choroby, udoskonalamy metody leczenia, cały czas uczymy się jak wspierać zakażonych i ich rodziny.

Program "Positive Action" narodził się w 1992 r. jako odpowiedź firmy GlaxoSmithKline na potrzeby społeczności osób żyjących z HIV/AIDS. Od samego początku głównym celem programu "Positive Action" było nawiązanie dialogu i wsparcie dla osób seropozytywnych.

Dziesięć lat istnienia "Positive Action" pozwoliło na wypracowanie czterech głównych platform działania.

  • Budowanie sieci organizacji lokalnych
  • Wsparcie dla społeczności HIV/AIDS
  • Dzieci i Młodzież żyjące z HIV/AIDS
  • Problemy osób seropozytywnych w miejscu pracy

Przez lata program "Positive Action" stworzył zasady współpracy z organizacjami wspierającymi osoby żyjące z HIV/AIDS. Jest to struktura o zasięgu światowym, skupiająca organizacje regionalne i lokalne.

"Positive Action" wspiera międzynarodowe organizacje działające na rzecz osób seropozytywnych m.in. Światowa Sieć Ludzi Żyjących z HIV/AIDS, Międzynarodowa Społeczność Kobiet Żyjących z HIV/AIDS i wiele innych.

Wspólny wysiłek podjęty przez te organizacje i firmę GlaxoSmithKline w ramach "Positive Action" spowodował, że w 2001 roku Specjalna Sesja Organizacji Narodów Zjednoczonych została poświęcona osobom żyjącym z HIV/AIDS. Przedstawiciele organizacji skupiających osoby żyjące z HIV/AIDS mogli po raz pierwszy, na forum ONZ wyrazić swoje poglądy i obawy. Konsekwencją wystąpienia w ONZ było znaczna poprawa jakości programów pomocy dla ludzi żyjących z HIV/AIDS.

"Positive Action" główny nacisk kładzie na rozwój lokalnych inicjatyw i wymianę doświadczeń, które mogą być wykorzystane w innych krajach. Stworzenie Międzynarodowego Porozumienia na rzecz osób żyjących z HIV/, pozwoliło na szersze dotarcie do różnych grup społecznych zarówno z informacjami nt. profilaktyki zakażeń, jak
i dotyczącymi podnoszenia stanu świadomości nt. AIDS zgodnie z hasłem "Community Lessons., Global Learning" (Zdobytym lokalnie doświadczeniem, dziel się globalnie).

Positive Action na świecie:
Jedną z ważniejszych inicjatyw "Positive Action" jest przyznany w 2000 roku program pomocy dla Centrum Studiów nad Rodziną w Afryce. Program ten objął Etiopię, Kenię i Togo i ma za zadanie wsparcie merytoryczne organizacji działających na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS w tym regionie.

Wśród licznych działań podejmowanych w ramach "Positive Action" należy wymienić działający w Republice Południowej Afryki program pomocy dla dzieci zarażonych wirusem HIV/żyjących z AIDS.

W RPA rozpoczęto także pilotażowy program pomocy obejmujący pomoc medyczną, wyżywienie oraz zapewnienie innych podstawowych życiowych potrzeb 600 sierotom, których rodzice zmarli w wyniku AIDS.

W Kanadzie GlaxoSmithKline w porozumieniu z Kanadyjskim Stowarzyszeniem Opieki Paliatywnej, zainicjowało kampanię społeczną mającą na celu podniesienie świadomości i pozyskanie większego wsparcia dla hospicjów opiekujących się osobami żyjącymi z HIV/AIDS. Co roku w Kanadzie organizowany jest marsz na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS.

We Francji GlaxoSmithKline finansuje inicjatywy związane z poprawą jakości standardów medycznych, opieki nad osobami żyjącymi z HIV/AIDS w krajach rozwijających się. Łącznie GSK we Francji wspiera 12 programów, prowadzonych w siedmiu krajach m.in. w Senegalu, Kamerunie.

Program "Positive Action" w Polsce
W Polsce również od wielu lat funkcjonuje "Postive Action". GSK było pierwszą firmą farmaceutyczna, która rozpoczęła współprace ze środowiskiem osób seropozytywnych w naszym kraju.

Efektem tych działań było organizowanie lub wspolorganizowanie, seminariów i konferencji dla lekarzy zajmujących się terapia HIV/AIDS oraz dla osób zarażonych wirusem HIV – IX Międzynarodowa Konferencja "Jednocząc się w równości", Polsko-szwedzka Konferencja "Żyj Pozytywnie".

W ramach "Positive Action" firma GlaxoSmithKline we współpracy ze Stowarzyszeniem Wolontariuszy Wobec AIDS "Bądź z Nami", wydała cykl broszur dla osób zarażonych: "Warto wiedzieć – zrozumienie zakażenia HIV", "Bądź pewien – badania HIV – dlaczego, jak i co potem".

Co roku firma GlaxoSmithKline wspiera ogólnopolski Zjazd Osób Seropozytywnych.

1 grudnia GSK czynnie uczestniczy w obchodach Światowego Dnia AIDS.

"Positive Action" wspiera działania Stowarzyszenia Wolontariuszy Wobec AIDS "Bądź z Nami" w Warszawie i Gdańsku.

Szczególny nacisk GlaxoSmithKline kładzie na pomoc dzieciom żyjącym z HIV/AIDS. Doskonałym przykładem jest współpraca ze Stowarzyszeniem Mały Książe. Dzięki wsparciu GlaxoSmithKline, dzieci ze Stowarzyszenia, tak jak ich rówieśnicy, mogą cieszyć się wakacyjnym wypoczynkiem, obejmującym nie tylko zajęcia sportowe i rekreacyjne ale także warsztaty i wykłady prowadzone dla rodziców, przez doświadczonych lekarzy i psychologów.

Przekazane przez GlaxoSmithKline środki były pomocne przy uruchomieniu bezpłatnego telefonu zaufania dla osób z HIV/AIDS przy szczecińskim stowarzyszeniu DADU.

GlaxoSmithKline jest także inicjatorem akcji informacyjnych dla osób zdrowych m.in. "Bądź zdrowy – zabezpieczenie siebie i innych przed zakażeniem HIV".

Efektem współpracy z ośrodkiem METIS (Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny w Katowicach), było wsparcie organizacji konferencji dla nauczycieli, pedagogów i psychologów – w roku 2001 "Młodzież a AIDS", w roku 2002 "Płeć, role, profilaktyka HIV/AIDS".

W dowód uznania, za zaangażowanie w problemy osób żyjących z HIV/AIDS oraz wspieranie osób seropozytywnych firma GlaxoSmithKline była wielokrotnie nagradzana dyplomami uznania przez Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS "Bądź z Nami", Fundacje Res Humana, Stowarzyszenie Mały Książe.

Positive Action przyczynia się do szerzenia idei tolerancji i zrozumienia dla środowisk osób seropozytywnych. Po przez akcje informacyjno-edukacyjne stara się przekazywać najnowsza wiedze nt. HIV/AIDS. Obecnie, w ramach "Positive Action", GlaxoSmithKline wspiera 21 międzynarodowych programów szkoleniowych, opartych na współpracy z 19 lokalnymi organizacjami, które działają w 27 krajach.
 

Źródło: gsk.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *