Najnowsze wyniki badań, ogłoszone  na  kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Płucnego, który miał miejsce w dniach 19-23 maja br. dowodzą, że przy pewnym rodzaju rozedmy   operacja, polegająca na usunięciu chorej części  płuca, jest skuteczniejsza od rehabilitacji.

Warszawa, 19 czerwca 2007r- Amerykańscy naukowcy postanowili przeprowadzić te badania, ponieważ operacja jest kosztowna i niestety ryzykowna. Badania prowadzono przez kilka lat  i celem ich było sprawdzenie czy nie uda się osiągnąć podobnych jak poprzez wykonanie operacji  efektów w leczeniu rozedmy,  stosując tańszą i bezpieczniejszą jednocześnie rehabilitację. Rehabilitacja polega na wykonywaniu przez chorego specjalnie opracowanego programu ćwiczeń fizycznych- wyjaśnia prof. Jan Zieliński, Koordynator Programu „Głęboki Oddech”.

Okazało się, że jeśli rozedma atakuje tylko część płuca, to można tę część chirurgicznie usunąć. Wycięcie chorej, nie pracującej części płuca, ułatwia pracę pozostałych, zdrowych części płuc. Ma to tym większe znaczenie, że przynosi choremu  znaczną ulgę w duszności, jak również poprawia kondycję chorego na 2 do 3 lat. Postać rozedmy nadająca się do leczenia operacyjnego jest rzadka. Takie  operacje wykonywane są również w Polsce – dodaje prof. Zieliński.

„Głęboki Oddech” – Program Profilaktyczno-Edukacyjny „Głęboki Oddech” na rzecz walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) ma ogólnopolski charakter i zmierza do zwiększenia w społeczeństwie świadomości istnienia POChP. Program informuje na temat objawów choroby, jej przyczyn oraz skutków. Edukuje w zakresie walki z POChP przez podkreślanie konieczności wykonywania badań profilaktycznych, prowadzących do wczesnego diagnozowania choroby i rozpoczęcia leczenia. Organizatorem Programu jest Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, zrzeszające wybitnych pulmonologów, we współpracy z firmą Adamed.

Program objął już kilkaset miejscowości w Polsce. W ramach programu z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskiej skorzystało ponad 52 tysiące Polaków. Program dotarł do dużych i do małych miejscowości, tam, gdzie często dostęp do aparatury spirometrycznej i lekarzy specjalistów jest ograniczony.

Dodatkowych informacji udziela:
Patrycja Brzezińska
On Board Public Relations Sp. z o.o.
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa, Poland
tel.(+48 22) 321 51 00, fax. (+48 22) 321 51 01
e-mail: pbrzezinska@onboard.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *