Rozwód a opieka nad dzieckiem

Postanowienie sądu

Sąd wydaje postanowienie razem z wyrokiem sądowym. Może on ustalić, że opieka nad dzieckiem zostanie rozdzielona między obojgiem rodziców, władza rodzicielska jednego z rodziców zostanie ograniczona, drugi zaś otrzyma pełne prawo do opieki bądź któreś z rodziców (lub obydwoje) zostaje pozbawione władzy rodzicielskiej. Pierwsza sytuacja jest dotyczy sytuacji, w której rodzice składają zgodny wniosek i porozumienie dotyczące wychowania dziecka. Druga odnosi się do konkretnej decyzji sądu, która ustalana jest na podstawie różnych zeznań i faktów. Trzecia natomiast obejmuje przypadki skrajne – dotyczące wyjazdu za granicę, znęcanie się nad dzieckiem, brak zainteresowania jego losami itd.

 

 

 

Co wpływa na decyzję sądu?

Sąd podczas przyznawania opieki nad dzieckiem po rozwodzie kieruje się dobrem dziecka. Jego decyzja często nie współgra z tym, po której stronie leży wina za rozpad pożycia małżeńskiego. Jest to związane z brakiem stronniczości – zły mąż lub żona wcale nie muszą być złymi rodzicami. Niekiedy jednak jest to ze sobą powiązane – głównie w sytuacjach nałogów jednego z małżonków bądź znęcania się nad członkami rodziny. W takich przypadkach sąd bierze pod uwagę również przesłanki, które doprowadziły do rozpadu małżeństwa. Istotnym przy ustalaniu władzy rodzicielskiej po rozwodzie jest również z punktu widzenia sądu status materialny. Ważne jest bowiem, aby dziecko miało zagwarantowane odpowiednie warunki do rozwoju.

 


Co jeszcze warto wiedzieć?

Jeżeli z małżeństwa pochodzi więcej niż jedno dziecko – rodzeństwo zwykle trafia do jednego z małżonków, choć nie jest to zasadą. Pozwala jednak na uniknięcie dodatkowego stresu związane z utratą brata/siostry przez dziecko.

Aby prawidłowo ustalić opiekę rodzicielską po rozwodzie sąd ucieka się do wielu różnych metod, takich jak wywiady środowiskowe i przesłuchania świadków, jak również rozmowy z dzieckiem przy obecności psychologa.

 

 

Walka o dziecko bywa nierzadko długa i trudna, warto zatem znaleźć profesjonalnego adwokata, np. http://karolinagorska.pl, który zapewni nam odpowiednie wsparcie prawne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *