Ubezpieczenie dziecka w szkole czy warto je wykupić?

Każdego roku w szkołach dochodzi do tysięcy wypadków na lekcjach wychowania fizycznego, korytarzach i boisku. Według statystyk, w 2018 roku było ich niemal dwukrotnie więcej niż zgłoszonych wypadków komunikacyjnych, a uczniowie częściej brali udział w niespodziewanych zdarzeniach niż, np. górnicy. W obliczu tych danych zasadne jest ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w szkole.

Do ubezpieczenia szkolnego mogą przystąpić wszyscy uczniowie szkół i przedszkoli, w których pojawiła się taka możliwość. Wystarczy więc status ucznia danej placówki, nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych kryteriów.

Ubezpieczenie szkolne nie tylko do szkoły

Chociaż zwykle przy zakupie ubezpieczenia w pierwszej kolejności zwraca się uwagę na wysokość składki rocznej, to w rzeczywistości najważniejszy jest zakres ochrony, jaki zapewnia dana polisa. Ubezpieczenie szkolne nie jest wyjątkiem – cena ma drugorzędne znaczenie, również dlatego, że opiewa zwykle na zaledwie kilkadziesiąt złotych na cały rok. Za tę stosunkowo niewielką kwotę można otrzymać solidne NNW dziecka, które będzie działało nie tylko w szkole, ale również poza nią, niemal na całym świecie.

Ubezpieczenie szkolne nie jest obowiązkowe, ale zalecane – zarówno przez ubezpieczycieli, jak i osoby zarządzające placówkami oświatowymi. Z roku na rok rośnie też liczba dzieci, których rodzice wykupili polisę NNW. Jednym z powodów jest fakt, że ubezpieczenie szkolne działa nie tylko w trakcie zajęć edukacyjnych, ale również w czasie wolnym.

Specjalnie na ten okres wiele polis rozszerzanych jest o odpowiedzialność na wypadek niespodziewanych zdarzeń w trakcie uprawiania sportów wyczynowych, także poza granicami kraju. To atrakcyjna opcja dla tych, którzy regularnie wyjeżdżają na wakacje lub ferie połączone z aktywnym wypoczynkiem.

Polisa NNW dla dziecka – zakres ochrony

Szkolne polisy NNW różnią się między sobą zakresem ochrony. Im więcej ryzyk obejmuje ubezpieczenie, tym cena za nie będzie wyższa. Do najczęściej spotykanych należą:

  • zgon dziecka,
  • zgon jednego lub obojga rodziców dziecka,
  • trwały uszczerbek na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku – ich listę wraz z określonym procentowo odszkodowaniem każdy ubezpieczyciel określa w dołączonym do polisy wykazie,
  • złamania kości,
  • leczenie w szpitalu,
  • amputacja kończyny.

Oprócz ryzyk podstawowych, ubezpieczyciele często oferują ubezpieczenie ryzyk dodatkowych, do których należą, np. pogryzienie przez zwierzęta, czasowa niezdolność do nauki, porażenie prądem, zwrot kosztów rehabilitacji, zakupu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego lub zatrucie.

Trzeba jednak pamiętać, że polisa NNW dla dziecka nie będzie wolna od wyłączeń odpowiedzialności – można się z nimi zapoznać w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie dziecka indywidualne a szkolne

Ubezpieczenie NNW należy do grupy ubezpieczeń dotyczących życia i zdrowia człowieka, które samo w sobie jest bezcenne. Z tego powodu żadna instytucja prywatna lub rządowa nie może określić maksymalnej sumy takiego ubezpieczenia ani ograniczyć liczby polis, wykupionych na jedną osobę.

Oznacza to więc, że bez żadnych przeszkód można posiadać zarówno indywidualne ubezpieczenie dziecka, i to u wielu ubezpieczycieli jednocześnie, a równocześnie przystąpić do grupowej polisy NNW w szkole. W przypadku wystąpienia niespodziewanego zdarzenia, na skutek którego ucierpi dziecko, otrzyma ono odszkodowanie ze wszystkich polis.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *