Walka z chorobami zakaźnymi trwa od ponad dwóch wieków

 

Jeszcze w pierwszej połowie XX wieku były przyczyną 40% ogółu zgonów wśród dzieci poniżej 5 roku życia. Znaczący postęp w walce z chorobami zakaźnymi osiągnięto stosując szeroko pojętą profilaktykę, w tym szczepienia ochronne. Corocznie dzięki zastosowaniu szczepionek udaje się uniknąć śmierci ponad 3 milionów osób na świecie, chociaż nadal 2 miliony dzieci umiera z powodu chorób, którym można zapobiegać poprzez dostępne dzisiaj szczepienia.

W Polsce, co roku Główny Inspektor Sanitarny wydaje komunikat w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym. Aktualny Program Szczepień Ochronnych z marca 2003 roku, składa się z kalendarza szczepień obowiązkowych dzieci i młodzieży, osób narażonych w sposób szczególny na zakażenia oraz szczepień zalecanych. Szczepienia zalecane nie są finansowane z budżetu Ministerstwa Zdrowia. Szczepienia obowiązkowe są bezpłatne.

Szczepienia obowiązkowe
Szczepienia obowiązkowe są prowadzone zgodnie z aktualnym programem szczepień od chwili narodzin dziecka aż do 18. roku życia. Obecnie do grupy szczepień obowiązkowych należą szczepienia przeciwko: gruźlicy, błonicy, krztuścowi, polio (poliomyelitis), odrze, śwince, różyczce, tężcowi oraz WZW typu B (wirusowemu zapaleniu wątroby typu B).

Szczepienia zalecane
Szczepienia zalecane to szczepienia zapobiegające takim chorobom jak: WZW typu B dla grup nieobjętych szczepieniami obowiązkowymi, WZW typu A, grypa, kleszczowe zapalenie mózgu, ospa wietrzna oraz zakażenia wywołane przez bakterię Haemophilus influenzae typu B, Streptococcus pneumonicae, Neisseria meningitidis. Szczepienia te w Polsce są odpłatne, natomiast w wielu krajach UE i USA są to bezpłatne szczepienia obowiązkowe.

Polskie Towarzystwo Pediatryczne – Oddział Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *