Wsparcie dla dziecka, które w wyniku wypadku straci rodzica lub rodziców

Polisy zawierane z ubezpieczycielami obejmują pokrycie szkód wyrządzonych w momencie kolizji nie tylko pojazdom, lecz także uczestnikom zdarzenia. Trafiają się bowiem przykre sytuacje, w których osoba odnosi poważne obrażenia lub, co gorsza, ginie w wypadku. Pomoc, jaką zapewniają firmy, musi w związku z tym obejmować osoby bliskie, przede wszystkim dzieci – jeśli były one w momencie zderzenia pasażerami samochodu. Dlatego właśnie w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia) znajdują się zapisy, które precyzyjnie wyznaczają zakres wsparcia, jakim obejmuje się rodzinę poszkodowanego w wypadku.

Przeglądając formularze OWU największych towarzystw ubezpieczeniowych (jak choćby ten), obecny lub przyszły posiadacz polisy może dowiedzieć się, jaka pomoc będzie przysługiwać dzieciom w razie tragicznego zdarzenia drogowego. Należy mieć świadomość, że ubezpieczyciel ma obowiązek zorganizowania i opłacenia przewozu małoletnich, którzy w chwili zdarzenia zostały pozbawione opieki, gdyż dorośli uczestnicy odnieśli obrażenia. Przewóz odbywa się pociągiem, samolotem lub/i taksówką – w zależności od tego, ile wynosi jego czas. Zakład ubezpieczeniowy zobowiązuje się do przekazania dzieci wskazanym przez rodziców osobom. Jeśli obydwoje rodzice poniosą śmierć w wypadku, dzieci trafią do dziadków lub innej najbliższej rodziny.

Drugą formą wsparcia małoletnich, którzy w wyniku wypadku stracili rodzica lub rodziców, jest zadośćuczynienie finansowe (odszkodowanie). Polisą objęte są wszystkie zdarzenia komunikacyjne, bez względu na miejsce i rodzaj pojazdu. Wysokość i długość otrzymywanego świadczenia jest uzależniona od indywidualnych warunków umowy oraz od tego, czy wskutek wypadku śmierć poniósł jeden, czy obydwoje rodziców. Kwota jest wówczas dzielona pomiędzy wszystkie osierocone (także adoptowane) dzieci.

Żadne sumy nie zrekompensują straty, jaka dotknęła małoletnich, tym niemniej dobrze jest pamiętać o zabezpieczeniu najbliższych w sytuacji, gdy doszłoby do tragicznego zdarzenia. Składka wynosi stosunkowo niewiele, bo około kilkudziesięciu złotych rocznie, natomiast renta pokryje przynajmniej część kosztów długookresowych potrzeb osieroconych dzieci. Jest więc szczególnie ważne, aby właściciele pojazdów (i nie tylko oni) dbali ubezpieczenie nie tylko samych maszyn, lecz także – a może przede wszystkim – korzystających z nich osób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *