• zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych,
 • zakażenia układu moczowego, w tym bezobjawowa bakteriuria,
 • odmiedniczkowe zapalenie nerek,
 • waginoza,
 • zakażenia Chlamydia trachomatis,
 • rzęsistkowica,
 • rzeżączka i inne choroby przenoszone drogą płciowa (kiła),
 • nosicielstwo paciorkowca gr. B (profilaktyka – w czasie porodu),
 • przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego,
 • poważne choroby w czasie ciąży, np. zapalenie wsierdzia (leczenie lub profilaktyka).

W pierwszym trymestrze ciąży przeciwwskazane jest stosowanie następujących antybiotyków i chemioterapeutyków:

 • kotrimoksazol,
 • preparaty nitrofurantoiny,
 • leki przeciwgrzybicze, tj. amfoterycyna B, flucytozyna, rifampicyna (wodogłowie), chloramfenikol (gwałtownie przechodzą przez łożysko),
 • glikopeptydy (wankomycyna, teikoplanina).

Kontrowersje dotyczą metronidazolu. Zdaniem wielu autorytetów, lek ten może być bezpiecznie stosowany w czasie ciąży, nie wpływa negatywnie na rozwój płodu, FDA natomiast zakwalifikowało metronidazol do grupy D.

Ryzyko związane ze stosowaniem innych antybiotyków w czasie ciąży:

 • doksycyklina: powoduje żółte zabarwienie zębów, może niekorzystnie wpływać na tworzenie zawiązków zębów i kości, wykazuje działanie hepatotoksyczne,
 • aminoglikozydy: istnieje ryzyko uszkodzenia ucha wewnętrznego płodu,
 • sulfonamidy: bezwzględnie przeciwwskazane w dwóch ostatnich tygodniach przed rozwiązaniem (wypierają bilirubinę z połączeń z albuminami i tym samym mogą nasilać żółtaczkę fizjologiczną i zwiększać ryzyko encefalopatii),
 • preparaty nitrofurantoiny: mogą powodować anemię hemolityczną noworodka ze względu na niedojrzałość układu enzymatycznego.

Podział antybiotyków na grupy
w zależności od stopnia bezpieczeństwa – podział australijski z uzupełnieniami FDA

Grupa A
Leki nie wpływają na występowanie wad rozwojowych, nie działają bezpośrednio i pośrednio toksycznie na płód:

 • Fusafungina (Bioparox) – miejscowo działający antybiotyk i lek przeciwzapalny
 • nystatyna (miejscowo)
 • cefaleksyna
 • erytromycyna
 • penicylina benzylowa G
 • penicylina fenoksymetylowa
 • kloksacylina
 • ampicylina
 • amoksycylina

Grupa B:
B1 – badania na zwierzętach nie wykazały, aby leki zwiększały częstość uszkodzeń płodu.

 • mikonazol
 • pozostałe cefalosporyny
 • spiramycyna
 • roksytromycyna
 • amoksycylina/klawulanian
 • tikarcylina
 • piperacylina
 • aztreonam
 • penicylina prokainowa
 • nitrofurantoina

B2 – brak badań na zwierzętach, dostępne dane nie wskazują, aby lek zwiększał częstość występowania uszkodzeń płodu

 • amfoterycyna B
 • pyrazynamid
 • acyklowir

B3 – badania na zwierzętach wykazały, że lek zwiększa częstość uszkodzeń płodu, znaczenie tych obserwacji u ludzi nie zostało ostatecznie wyjaśnione.

 • ketokonazol
 • flukonazol
 • flucytozyna
 • azytromycyna
 • ciprofloksacyna
 • norfioksacyna
 • trimetoprim
 • tynidazol
 • zydowudyna

Grupa C:
Leki poprzez swoje działanie farmakologiczne powodują szkodliwe skutki (z wyjątkiem wad rozwojowych) u ludzkiego płodu lub noworodka, które mogą być odwracalne.

 • rifampicyna
 • kotrimoksazol
 • klarytromycyna
 • sulfonamidy
 • chloramfenikol
 • kwas fusydowy
 • wankomycyna
 • karbapenemy (FDA)

Grupa D:
Leki powodują lub podejrzewa się, że powodują wady rozwojowe lub nieodwracalne uszkodzenie płodu ludzkiego; mogą mieć również niepożądane działanie farmakologiczne o aminoglikozydy.

 • chinina
 • chlorochina
 • doksycyklina
 • metronidazol (FDA)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *