Budowanie poczucia sukcesu u dziecka – jak można tego dokonać w Przedszkolu

Bardzo ważne jest żebyśmy w pierwszej kolejności zauważali wszystko to co dziecko robi dobrze, czyli wszystko to z czego jesteśmy zadowoleni  i/ lub  to co uważamy za coś normalnego i naturalnego. Szczególne ważne jest zwracanie uwagi na czynności, które my uważamy za coś naturalnego i normalnego, ponieważ dorośli maja skłonność do zwracania szczególnej uwagi na zachowanie, które odbiega od normy, czyli dziecko 10 razy posprząta po sobie zabawki- dorosły tego nie zauważa, dziecko raz nie sprzątnął zabawki- dorosły wobec niego wyciąga konsekwencje.  W naszym przedszkolu prace nad budowaniem poczucia sukcesu u dzieci zaczynamy od zbudowaniu w rodzicach przekonania o słuszności chwalenia dzieci i podkreślania ich mocnych stron. W przedszkolu zwracamy szczególną uwagę na chwaleniu dzieci na forum grupy, indywidualnie oraz do rodzica. Jeżeli dziecko wykazuje deficyty w jakimś obszarze szczególnie zwracamy uwagę na wzmocnienie jego starań i pracy. Pochwała, żeby była skuteczna powinna być zbudowana w konkretny sposób, który dostarcza dziecko nie tylko informacji, że dorosłemu się podoba jego zachowanie, ale również ukazuje mu co się szczególnie podoba oraz pokazuje jego mocne strony, czyli:

(1) opis zachowania, który nam się podoba;
(2) nazwa cechy, która za takie zachowanie odpowiada;
(3) pochwała słowna, czyli np.: super, jestem zadowolony/a.

Tak skonstruowana pochwała trwale buduje poczucie sukcesu u dziecka. Ważne jest również, żeby z dzieckiem pracować ponad jego możliwości, czyli żeby cały czas stymulować dziecko do rozwoju, ale wyznaczone cele do pracy powinny być realistyczne i możliwe do osiągnięcia przez dziecko przy małym wsparciu dorosłego.

Reasumując: poczucie sukcesu u dziecka buduje się poprzez pochwały oraz poprzez wyznaczanie realistycznych celów dla małego dziecka zgodnych z jego możliwościami wynikającymi z etapu rozwojowego, w którym aktualnie się znajduje. Bez pomocy rodziców nie uda się nikomu zbudować poczucie sukcesu u dziecka, ponieważ to rodzice są największymi autorytetami dla swoich dzieci.

Ekspert Anna Olędzka – Bukowska
Polsko – Angielskie Przedszkole Muzyczne
Ul. Urwisko 19,  02-776 Warszawa
Tel. 22/644-39-34
Mail: przedszkole@zyrafa.edu.pl
http://www.zyrafa.edu.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *