utratę zdolności do rozrodczych kobiety, co następuje zwykle ok. 50 roku życia.

Komórka jajowa powstaje w jajnikach i tam dojrzewa przez ok. 4 tygodnie, po czym opuszcza jajnik i przez jajowód dostaje się do macicy. Proces ten jest kontrolowany przez hormony, które jednocześnie przygotowują macicę na przyjęcie komórki jajowej. Jeśli nie nastąpi zapłodnienie, przygotowana wyściółka macicy złuszcza się, wywołując krwawienie miesiączkowe, zwane też okresem. Trwa ono kilka dni i zapoczątkowuje kolejny cykl miesiączkowy, w którym dojrzewa następna komórka jajowa. Jeśli zaś dojdzie do zapłodnienia, wyściółka jamy macicy rozrasta się tworząc łożysko, które zapewnia wymianę tlenu i innych substancji między matką a płodem i wydziela hormony, wstrzymujące dalsze cykle miesiączkowe.

Początek nowego cyklu miesiączkowy liczy się od pierwszego dnia wystąpienia krwawienia. Pierwsza w życiu miesiączka nosi nazwę menarche i powinna wystąpić między 11. a 16. rokiem życia (średnio 12,7 lat); ostatnia może wystąpić po 45. roku życia (średnio 51,4 lat).

Przyczyny braku (stałego lub okresowego) miesiączki mogą być fizjologiczne, np. przed dojrzewaniem, w czasie ciąży, połogu oraz rozwojowe, np. niedorozwój jajników, a także związane z zaburzeniami hormonalnymi, chorobami narządów rodnych, stresami itp. Mogą również występować zaburzenia wiążące się z intensywnością, długością i częstotliwością krwawień. Za prawidłowe uznaje się krwawienia występujące w miarę regularnie, co 21 do 35 dni, trwające 3-8 dni. Przeciętna długość krwawienia to 5 dni, a długość cyklu 28-32 dni. Tylko 15% kobiet ma 28-dniowe cykle miesiączkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *