Osoby chore na cukrzycę są zadowolone z leczenia insulinami oraz w większym stopniu, niż przypuszczają lekarze, pragną decydować o wielkościach dawek przyjmowanych leków.

 • 62% pacjentów przyjmujących insulinę uważa, że stan ich zdrowia poprawił się odkąd zaczęli ją przyjmować.
 • Opinia pacjenta o insulinie poprawia się, gdy ten zaczyna ją przyjmować.
 • 90% pacjentów przyjmujących insulinę pragnie samodzielnie decydować o wielkości przyjmowanych dawek, podczas gdy zaledwie 42% lekarzy uważa, że pacjenci chcieliby podejmować takie decyzje.
 • 47% pacjentów nie leczonych insuliną twierdzi, że z chęcią rozpoczęliby insulinoterapię, gdyby lekarz ją zasugerował.
 • Mimo to aż 8,1 roku upływa przeciętnie od diagnozy cukrzycy typu 2 do momentu, gdy lekarz zdecyduje się na zastosowanie insuliny w terapii.

Większa, niż przypuszczają lekarze i pielęgniarki, liczba pacjentów pragnie poszerzyć swój udział w podejmowaniu decyzji dotyczących ich leczenia.

 • 91% osób chorych na cukrzycę, przyjmujących leki doustne pragnie mieć wpływ na decyzje dotyczące leczenia, podczas gdy lekarze i pielęgniarki szacują tę liczbę na poziomie 47%.
 • Zarówno pacjenci, jak i opiekujący się nimi zgadzają się, że osoby chore chcą otrzymywać bardziej szczegółowe informacje o możliwościach terapii. Obie grupy za najważniejszy czynnik niezbędny, aby pacjent czuł się dobrze w chorobie, uznały &dbquo;więcej rozmów na temat możliwości terapii”.

Osoby chore na cukrzycę, w większym stopniu mają świadomość powagi swojej choroby, w większym stopniu oczekują porad i częściej ich przestrzegają, niż sądzą ich lekarze.

 • Lekarze uważają, że odsetek osób postrzegających cukrzycę, jako chorobę wybitnie poważną lub bardzo poważną, jest dwa razy mniejszy niż w rzeczywistości.
 • 90% osób chorych na cukrzycę pragnie dowiedzieć się czegoś o swojej chorobie, podczas gdy lekarze sądzą, że odsetek ten wynosi 65%.
 • 78% osób chorych na cukrzycę poszukuje dodatkowych informacji na temat choroby, podczas gdy lekarze szacują, że robi to 56% pacjentów.
 • 95% osób chorych na cukrzycę stosuje się do zaleceń lekarskich, natomiast lekarze oceniają, że zaledwie 82% ich podopiecznych słucha udzielanych im rad.

Wiedza na temat HbA1c jest wciąż niewystarczająca.

 • Zaledwie 44% osób chorych na cukrzycę słyszało o teście HbA1c.
 • Pocieszający jest fakt, że test ten przeprowadzono aż u 94% pacjentów, którzy słyszeli o HbA1c, a 90% uzyskało od lekarza wyjaśnienie otrzymanych wyników.

Jak przeprowadzono badanie SHARED?
Badanie SHARED, obejmujące grupy reprezentatywne z ośmiu krajów (Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych) zostało przeprowadzone za pomocą wywiadów telefonicznych oraz poprzez kwestionariusz internetowy.

Ponad 12 000 osób zapytano o ich opinie, przypuszczenia i doświadczenia:

 • Populacja ogólna (n=8,024)
 • Diabetolodzy/endokrynolodzy (n=697)
 • Lekarze ogólni (n=818)
 • Pielęgniarki (n=814)
 • Osoby chore na cukrzycę typu 1 (n=404; średnio 14 lat od momentu postawienia diagnozy)
 • Osoby chore na cukrzycę typu 2 (n=1,609; średnio 7 lat od momentu postawienia diagnozy)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *