Międzynarodowe badanie dotyczące cukrzycy

 

Według wyników badań ogłoszonych w Paryżu z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, prawie 80% populacji twierdzi, że osobiście zna osobę chorą na cukrzycę. Aktualnie ponad 194 miliony osób cierpi na tę chorobę, a szacuje się, że do roku 2025 liczba ta wzrośnie do 333 milionów [1].

Badanie SHARED
W ramach badania SHARED (Survey comparing Healthcare professionals and patients to Assess REal perceptions on Diabetes issues – Badanie porównujące opinie lekarzy i pacjentów na tematy związane z cukrzycą) przeprowadzono wywiady z 12 000 osób. Badanie przeprowadzono z udziałem specjalistów diabetologów, lekarzy ogólnych, pielęgniarek, osób chorych na cukrzycę (zarówno typu 1, jak i 2) oraz osób niezwiązanych z zagadnieniem. Badani, u których zdiagnozowano cukrzycę chorowali przeciętnie 14 lat (dla cukrzycy typu 1) oraz 7 lat (dla cukrzycy typu 2). Badanie, przeprowadzone na przełomie lipca i sierpnia poprzez wywiady telefoniczne i kwestionariusz internetowy, obejmowało respondentów z: Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Badanie wykazało, że:

  • zaledwie 44% lekarzy uważa, że chorzy na cukrzycę pragną zwiększenia swego udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących terapii, gdy w rzeczywistości takie życzenie wyraża ponad 90% pacjentów;
  • 62% pacjentów przyjmujących insulinę uważa, że stan ich zdrowia poprawił się odkąd zaczęli ją przyjmować;
  • 90% pacjentów przyjmujących insulinę, chcąc lepiej wyrównać poziomy cukru we krwi i zapobiec długoterminowym powikłaniom, pragnie samodzielnie decydować o wielkości przyjmowanych dawek, podczas gdy zaledwie 42% lekarzy uważa, że pacjenci chcieliby podejmować takie decyzje;
  • 47% pacjentów nie leczonych insuliną twierdzi, że z chęcią rozpoczęliby insulinoterapię, gdyby lekarz ją zasugerował;
  • przeciętnie aż 8,1 roku upływa od diagnozy cukrzycy typu 2 do momentu, gdy lekarz zdecyduje się na zastosowanie insuliny w terapii;
  • zarówno lekarze, jak i osoby chore widzą potrzebę prowadzenia rozmów na temat możliwości leczenia;
  • osoby chore na cukrzycę są w większym stopniu zaniepokojone powikłaniami układu sercowo-naczyniowego niż perspektywą amputacji, podczas gdy lekarze sądzą, że jest odwrotnie;
  • mniej niż połowa chorych słyszała o HbA1c – najważniejszym wskaźniku informującym o możliwości wystąpienia długoterminowych powikłań w cukrzycy.

Wyniki badania wskazują, że osoby chore na cukrzycę są ogólnie pozytywnie nastawione do wdrażanej terapii – przytłaczająca większość (85%) uważa, że ich cukrzyca jest dobrze lub odpowiednio wyrównana. Dodatkowo, lekarze nie zdają sobie sprawy jak wielu chorych pragnie wspólnie podejmować decyzje dotyczące terapii. 91% pacjentów chce zwiększenia swej roli w podejmowaniu decyzji odnośnie leczenia, podczas gdy lekarze sądzą, że takich osób jest jedynie 44%.

Ponad połowa (52%) osób przyjmujących środki doustne opisuje konieczność ich przyjmowania jako część "codziennych obowiązków”. Osoby wstrzykujące sobie insulinę wybierają raczej zwroty kojarzące się pozytywnie, takie jak: "życiodajny”, czy "skuteczność” – w odróżnieniu od budzących negatywne skojarzenia słów przypisywanych im przez lekarzy, takich jak: "powinność”, "odrzucający” czy "przymus”.

"Dobrą wiadomością jest fakt, że większość chorych na cukrzycę ma pozytywne odczucia wobec swojej terapii i jest zmotywowana do uczestniczenia w jej planowaniu.” – powiedział wykładowca psychologii medycyny w Centrum Medycyny w Amsterdamie, Frank Snoek, specjalizujący się w przypadkach osób chorych na cukrzycę. "Martwi jednak brak wiedzy na temat wskaźnika HbA1c. Tylko niecała połowa badanych przyznaje, że o nim słyszała.” – dodał.

Hemoglobina glikowana lub inaczej HbA1c jest miernikiem poziomów cukru we krwi w okresie ok. 60-90 dni poprzedzających badanie. Wskaźnik ten jest uważany za standardowy test właściwy dla oceny wyników wyrównania poziomów cukru we krwi u chorych na cukrzycę obu typów.

Wydane ostatnio przez Międzynarodową Federację Diabetyków (IDF) światowe wytyczne postępowania w przypadku cukrzycy typu 2, polecają jako właściwy poziom HbA1c poniżej 6.5% [2]. Tymczasem Amerykańskie Stowarzyszenie Diabetyków sugeruje wszystkim chorym na cukrzycę osiągnięcie poziomu HbA1c poniżej 7%.

Inne badanie – DAWN (Diabetes Attitudes, Wishes and Needs – Postawy, Marzenia i Potrzeby Diabetyków), przeprowadzone w celu zbadania stosunku do terapii insuliną wśród osób chorych na cukrzycę typu 2, lekarzy pierwszego kontaktu, specjalistów i pielęgniarek, wykazały, że osoby chore na cukrzycę oceniają kliniczną skuteczność insuliny jako niską i winiłyby siebie, gdyby musiały rozpocząć insulinoterapię. Badanie wykazało również brak zgodności w prowadzeniu terapii, gdzie w przeciwieństwie do specjalistów lekarze pierwszego kontaktu i pielęgniarki odsuwali w czasie rozpoczęcie terapii insuliną. Ponadto, insulinoterapię zaczynano wcześniej u pacjentów, którzy wydawali się łatwiej poddawać reżimowi lekowemu oraz tym, którzy postrzegali insulinoterapię jako skuteczny sposób leczenia.

O Światowym Dniu Walki z Cukrzycą
Firma sanofi-aventis wspierała organizowany przez Międzynarodową Federację Diabetyków Światowy Dzień Walki z Cukrzycą i w związku z jego obchodami opublikowała wyniki badania SHARED. Hasłem przewodnim dla Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w 2005 roku było: Dbaj o stopę. Unikniesz Amputacji.

Informacje o firmie sanofi-aventis
Grupa sanofi-aventis jest trzecią pod względem wielkości firmą farmaceutyczną na świecie i pierwszą w Europie. Dysponując ogólnoświatową organizacją badań i rozwoju, firma sanofi-aventis zajmuje czołowe pozycje w siedmiu głównych obszarach terapeutycznych: leków stosowanych w chorobach układu krążenia, zakrzepicy, onkologii, chorobach metabolicznych, chorobach ośrodkowego układu nerwowego, chorobach wewnętrznych oraz szczepionek. Firma sanofi-aventis jest notowana na giełdach w Paryżu (EURONEXT: SAN) oraz w Nowym Jorku (NYSE: SNY).

Grupa sanofi-aventis prowadzi działalność w Stanach Zjednoczonych poprzez podmioty zależne Sanofi-Synthélabo Inc., Aventis Pharmaceuticals Inc. i Sanofi Pasteur Inc.

[1] Strona internetowa Międzynarodowej Federacji Diabetyków (www.idf.org)
[2] Amerykańskie Stowarzyszenie Diabetyków. Standards of medical care in diabetes. Diabetes Care 2005; nr 28 (Suppl 1): ss 4–36

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *