W skład Grupy wchodzą największe autorytety z dziedziny hepatologii i chorób zakaźnych w Polsce:

 • Prof. dr hab. n. med. Jacek Juszczyk – Klinika Chorób Zakaźnych, AM, Poznań,
 • Prof. dr hab. n. med. Janusz Cianciara – Instytut Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych, Warszawa, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych,
 • Prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota – Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, AM, Bydgoszcz, członek Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego,
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Gładysz – Klinika Chorób Zakaźnych, AM, Wrocław,
 • Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak – Klinika Obserwacyjno-Zakaźna, AM, Białystok,
 • Prof. dr hab. n. med. Anna Boroń – Kaczmarska – Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, AM, Szczecin, Prezes elekt Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego,
 • Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska – Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, AM, Bydgoszcz, Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych,
 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon – Klinika Chorób Zakaźnych, AM, Wrocław,
 • Prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski – Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, AM, Warszawa, Prezes Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego,
 • Dr Wiesław Kryczka – Oddział Zakaźny Wojewódzkiego Szpitala w Kielcach.
 • Koordynatorem Grupy został prof. dr hab. n. med. Jacek Juszczyk.

Celem powstałej Grupy Ekspertów jest przede wszystkim uporządkowanie problemu leczenia przewlekłego WZW B w Polsce, dokładne określenie sytuacji epidemiologicznej (obecnie szacuje się, że w Polsce liczba chorych na przewlekłe WZW B wynosi około 300 tys.) oraz zapewnienie wszystkim chorym najbardziej skutecznej terapii, nieodbiegającej od światowych standardów. Dlatego też, Grupa opracuje wytyczne dotyczące leczenia WZW B w Polsce w 2007 roku.

Działania Grupy mają ponadto zwrócić uwagę władz i społeczeństwa na problem WZW B w Polsce – temat, który jest często bagatelizowany z powodu istniejącego programu szczepień. Jednak lekarze zakaźnicy i hepatolodzy cały czas zbierają pokłosie zakażeń sprzed lat, które dopiero teraz, z racji tego, że choroba najczęściej przebiega bezobjawowo, ujawniają się pod postacią marskości czy raka wątroby. Można temu zapobiec dzięki odpowiedniej diagnozie i leczeniu osób zakażonych.

„Jeszcze w latach 80-tych i 90-tych ub. wieku w naszym kraju co roku chorowało na wirusowe zapalenie wątroby typu B od 15 tys. do 16 tys. osób. Natomiast w pierwszych latach wieku obecnego, liczba ta zmniejszyła się do poniżej 1500 rocznie. Zawdzięczamy to szczepieniom przeciwko temu zakażeniu, a w mniejszym stopniu poprawie warunków sanitarnych w naszych placówkach zdrowotnych. Co roku szczepionych jest przeszło 1,5 miliona ludzi, w tym wszystkie noworodki.

W przybliżeniu co 10 zakażony nie zdrowieje, lecz staje się osobą zakażoną przewlekle. W Polsce nosicielami wirusa B jest ok. 1% całej populacji. Następstwem jest przewlekłe zapalenie wątroby, marskość tego narządu i możliwość rozwoju raka.

W ostatnich latach dokonał się wielki postęp w możliwościach medycyny w zakresie precyzyjnego rozpoznawania zapaleń wątroby tego typu i ich konsekwencji. Pojawiło się kilka leków o działaniu przeciwwirusowym, wymagających starannego ich doboru do potrzeb konkretnego pacjenta.

Sytuacja dojrzała do opracowania strategii w zakresie sprawniejszej identyfikacji zakażonych, oceny stopnia zaawansowania u nich choroby oraz podjęcia leczenia zgodnie ze skomplikowanymi zasadami, jakie oferuje postęp wiedzy.

Inicjująca swoją pracę Grupa Ekspertów, złożona ze znawców zagadnienia oraz posiadających wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, ma takie właśnie zadania.

Stowarzyszenie Życie po przeszczepie
ul. Łąkowa 8
66-440 Skwierzyna
tel./fax: (095) 717 08 74
http://www.przeszczep.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *