Kongres EUFAMI po raz pierwszy w Europie środkowo-wschodniej!

W dzisiejszych czasach na całym świecie jedna osoba na cztery zostaje dotknięta jakimś rodzajem zaburzenia psychicznego. Choć często pozostaje to niezauważone, wokół jest wiele osób, które borykają się ze stresem spowodowanym cierpieniem kogoś bardzo bliskiego przeżywającego traumę choroby psychicznej. W Polsce wciąż jeszcze lekceważone są prawa osób z tymi schorzeniami, a członkowie ich rodzin często nie wiedzą, gdzie mogą udać się po poradę czy uzyskać pomoc oraz jakie są ich prawa.

EUFAMI jest organizacją zrzeszającą rodziny i opiekunów, która działa na obszarze całej Europy. Celem organizacji jest szerzenie w jak największej grupie odbiorców świadomości i wiedzy na temat chorób psychicznych, promowanie dobrych praktyk w opiece nad chorymi i ich leczeniu. W swojej działalności EUFAMI czerpie z bogatego doświadczenia 48. krajowych i regionalnych organizacji członkowskich. Od 15 lat federacja stawia sobie za cel pracę na rzecz osiągnięcia poprawy sytuacji w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i opieki nad pacjentami, zarówno w miejscu pracy, w domu jak i w warunkach szpitalnych. Aby rozszerzyć działalność na kraje Europy Wschodniej, EUFAMI podjęła decyzję o organizacji czwartego Kongresu właśnie w tym regionie Europy – w Polsce.

Czwarty Kongres EUFAMI to wyjątkowa inicjatywa, dlatego też niezwykle ważne jest zapewnienie jak najszerszego udziału polskich uczestników – rodzin i opiekunów pacjentów, przedstawicieli środowiska medycznego a także pracowników socjalnych.

Rola mediów – Państwa rola, jest tutaj niezwykle istotna – w żaden inny sposób nie można dotrzeć do wszystkich zainteresowanych tak skutecznie, jak z Państwa pomocą. Bardzo na nią liczymy i o nią prosimy.

Rejestracja na Kongres:
Formularz rejestracyjny w języku polskim:

http://test2.eufami.org/index.php?option=com_wrapper&Itemid=206

Informacje o zakwaterowaniu:
http://test2.eufami.org/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=202 

Opłaty za uczestnictwo w Kongresie:
                     
http://test2.eufami.org/index.php?option=com_content&task=view&id=115&Itemid=203

Jak wypełnić formularz rejestracyjny?                 
http://test2.eufami.org/index.php?option=com_content&task=view&id=116&Itemid=204

Honorowy patronat nad Kongresem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Lech Kaczyński a w Honorowym Komitecie zasiadają m.in.

Minister Zdrowia, Zbigniew Religa,
Margot Wallström, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej,
Danuta Hübner, Komisarz Unii Europejskiej,
Michał Zaleski, Prezydent miasta Torunia,
Waldemar Achramowicz, wojewoda Kujawsko-Pomorski,
dr Benedetto Saraceno, dyrektor Mental Health and Substance Abuse, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
dr hab. Andrzej Jamiołkowski, Rektor Uniwersytetu Toruńskiego
Władysław Sidorowicz, Senator RP, Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia.

W imieniu organizatorów kongresu EUFAMI, dalszych informacji udziela:
Klaudia Mencina,
Feedback/Hill and Knowlton
Tel kom: 0-605 63 18 20
e-mail: klaudia.mencina@hillandknowlton.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *