Mediacja pomaga stronom osiągnąć porozumienie i zawrzeć ugodę przy pomocy neutralnej osoby trzeciej, tj. mediatora. Mediator nie rozstrzyga sporu, nie udziela rad ani nie wydaje opinii, pomaga tylko udrożnić kanały komunikacji w celu znalezienia rozwiązania, które pozwoli jak najlepiej zaspokoić potrzeby obu stron; pomaga członkom rodziny w przeprowadzeniu trudnej rozmowy w sposób bezpieczny i uporządkowany.

Podstawowymi cechami mediacji są bezstronność, poufność i dobrowolność. Mediacja prawie zawsze jest szybsza od procesu sądowego, a co bardzo ważne, jest dużo tańsza.

Mediajca doprowadza do rozwiązania akceptowanego przez obie strony, a nie do werdyktu, w którym jedna ze stron może czuć się poszkodowana. W wielu wypadkach oznacza to zamknięcie długotrwałego sporu, a co najważniejsze, niweluje prawie całkowicie ryzyko powrotu do niego. Jest to bardzo ważne w sprawach rodzinnych, gdzie rozwiązanie konfliktu znacząco poprawia sytuację psychiczną (samopoczucie) stron, w szczegolnosci dzieci.

Mediacja może być przydatna zarówno w sytuacji przejściowego kryzysu małżeńskiego, w przypadku, kiedy małżonkowie podjęli decyzję o rozstaniu, lub po rozwodzie. Pomaga ustalić zasady opieki nad dziećmi, wysokość alimentów, podział majątku oraz wszystkie inne kwestie, które są ważne dla rozwodzących się. Ich ustalenie na drodze mediacji może zmniejszyć niszczący wpływ negatywnych emocji, które zwykle towarzyszą rozstaniu.

Więcej informacji na temat mediacji można znaleźć na stronie internetowej www.mediacja.org

Jeśli chcesz umówić się na mediację skontaktuj się z Centrum Mediacji Partners Polska, ul.Górnickiego 3 lok. 10A, 02-063 Warszawa, tel./fax +48 (22) 825 40 83, 409 53 83

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *