Z myślą o najmłodszych dzieciach potrzebujących pomocy

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce to organizacja międzynarodowa, która dziś działa w 135 krajach na całym świecie, zaś w Polsce od 1984 roku. Organizując różne formy pomocy, nie tylko materialnej, zajmuje się dziećmi opuszczonymi, osieroconymi oraz zagrożonymi utratą opieki rodzicielskiej.

patronsos

Dziś dzieci, młodzież, a także wielokrotnie całe rodziny mogą korzystać z następujących form pomocy (programów):

  • SOS Wioski Dziecięce,
  • Programy dla młodzieży,
  • Rodzinne Domy Czasowego Pobytu,
  • Program Umacniania Rodziny.

Nie jest to jednak jedyna dostępna forma pomocy. Organizacja działa na bazie środków zgromadzonych własnymi siłami, jak i datków oraz darowizn przekazywanych przez ludzi dobrej woli. Ogromne znaczenie ma również wsparcie na różnych płaszczyznach, jakie okazują wolontariusze. Pomóc można także zostając Patronem SOS.

Osoba chętna, by zostać patronem SOS obejmuje swoim patronatem konkretne dziecko. Miesięcznie przekazuje określoną kwotę finansową, która ma na celu pomóc mu w rozwoju. Umożliwić edukację, naukę samodzielnego życia, lepszy start w dorosłość, ale i bezpieczny dom. Nie jest to kwestia jedynie przekazywania zadeklarowanej kwoty, ale bardzo duże wsparcie, jakie otrzymuje podopieczny. Patroni SOS są informowani regularnie o tym, co dzieje się u dziecka w każdym roku. Otrzymują jego zdjęcie i mogą również spotkać się z nim w SOS Wioskach Dziecięcych bądź regularnie korespondować. Od strony organizacji Patroni SOS otrzymują regularnie informacje o działalności Stowarzyszenia, jak i zaproszenia na organizowane wydarzenia.

Patroni SOS sami decydują, jak długo chcą pomagać dziecku. Dzieci uczestniczą w programie „Patron SOS” najpóźniej do ukończenia 25-tego roku życia i wtedy to Patron SOS może objąć swoją opieką inne dziecko.

Szczegółowe informacje o programie, jak pomagać, z jakimi obowiązkami i korzyściami ów się wiąże znajdziemy pod adresem witryny internetowej https://patronsos.org. Należy pamiętać o tym, iż przekazywane comiesięcznie pieniądze to podstawa, ale największymi korzyściami dla podopiecznych jest możliwość regularnej edukacji, nauka samodzielności, przygotowanie do wejścia w dorosłość. Datki od Patronów SOS są tu jedynie narzędziem do realizacji. Możliwość kontaktu z podopiecznymi jest okazją do tego, by również budować relację, więź i dać dziecku, a następnie młodemu człowieku coś więcej, aniżeli tylko i wyłącznie pomoc materialną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *