Niepokojący trend w zachorowalności na POChP

Warszawa, 19 marca 2007 r. – Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest jedną z najczęstszych chorób i głównych przyczyn zgonów na świecie. Co roku uśmierca ponad 3 mln osób, przy czym częstość występowania tej choroby i umieralność stale wzrastają. Tymczasem dane ze świata pokazują, iż w przypadku wielu chorób, które do tej pory stanowiły największe zagrożenie dla życia pacjentów, dzięki skutecznej profilaktyce i nowoczesnym metodom leczenia udało się osiągnąć odwrócenie takiego negatywnego trendu. POChP należy potraktować równie poważnie.

Prestiżowy tygodnik medyczny New England Journal of Medicine zwraca uwagę na dwa ciekawe zjawiska dotyczące zdrowia Amerykanów.* W 1970 roku w Stanach Zjednoczonych zmarły 1 242 osoby na 100 000 mieszkańców. W 2002 roku liczba ta zmalała do 845 osób na 100 000 mieszkańców, co oznacza obniżenie ogólnej umieralności o prawie 30%. Ten ogromny postęp osiągnięto, między innymi, dzięki sukcesom w ograniczaniu zgonów z powodu chorób serca i naczyń (zawały, udary) oraz zgonów z przyczyn gwałtownych, głównie w wyniku wypadków drogowych. Ten pomyślny trend kontrastuje ze stale, od kilkudziesięciu lat, wzrastającą liczbą zgonów z powodu POChP. Od końca lat 60. ubiegłego stulecia wskaźnik zgonów z powodu POChP wzrósł aż o 160% – zauważa prof. Jan Zieliński.

W Polsce POChP zabija co roku prawie 14 tys. osób, więcej niż wszystkie choroby wątroby i przewodu pokarmowego razem. Na podstawie dostępnych danych epidemiologicznych można ocenić, iż w Polsce na POChP choruje około 2 milionów dorosłych mieszkańców. Co więcej, prognozy przewidują dalsze zwiększenie częstości zgonów na POChP w Europie.

Liczby te są bardzo niepokojące i wzywają do działania. Kontynuując bardzo pomyślną walkę z chorobami serca, należy zwiększyć wysiłki zmierzające do zahamowania niebezpiecznego trendu dotyczącego POChP, przede wszystkim poprzez zachęcenie do wykonywania badań profilaktycznych i dzięki temu wczesne wykrywanie choroby – apeluje prof. Jan Zieliński, koordynator Programu "Głęboki Oddech". Większość chorych na POChP pali lub paliła papierosy, dlatego też zwalczanie tego nałogu odgrywa kluczową rolę w walce z POChP. Niestety często w chwili ujawnienia się choroby zmiany w układzie oddechowym są już nieodwracalne. Istnieją jednak metody leczenia wydłużające życie oraz poprawiające jakość życia chorych na POChP – dodaje profesor.

* Artykuł ukazał się w New England Journal of Medicine 2007;356, zeszyt 8:851-854.

"Głęboki Oddech" – Program Profilaktyczno-Edukacyjny "Głęboki Oddech" na rzecz walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) ma ogólnopolski charakter i zmierza do zwiększenia w społeczeństwie świadomości istnienia POChP. Program informuje na temat objawów choroby, jej przyczyn oraz skutków. Edukuje w zakresie walki z POChP przez podkreślanie konieczności wykonywania badań profilaktycznych, prowadzących do wczesnego diagnozowania choroby i rozpoczęcia leczenia. Organizatorem Programu jest Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, zrzeszające wybitnych pulmonologów, we współpracy z firmą Adamed.

Program objął już kilkaset miejscowości w Polsce. W ramach programu z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskiej skorzystało ponad 52 tysiące Polaków. Program dotarł do dużych i do małych miejscowości, tam, gdzie często dostęp do aparatury spirometrycznej i lekarzy specjalistów jest ograniczony.

Dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Piasna
On Board Public Relations Sp. z o.o.
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa, Poland
tel.(+48 22) 321 51 00, fax. (+48 22) 321 51 01
e-mail: apiasna@onboard.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *