Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Skierowany jest do pracujących rodziców posiadających dzieci w wieku do 7 lat oraz kobiet ciężarnych. Zmierza do poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy poprzez stworzenie warunków umożliwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym.

Punktem wyjścia do opracowania strategii kampanii Partnerska Rodzina stały się badania opinii przeprowadzone w ramach projektu Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina. Podstawowym celem podjętych badań było zidentyfikowanie czynników demograficznych, społecznych i psychologicznych, które mogą mieć potencjalny wpływ na podejmowanie przez mężczyzn ról rodzinnych. Badanie miało również dać odpowiedź na pytanie, co wpływa na chęć pełnienia przez mężczyzn ról opiekuńczych wobec małych dzieci oraz co decyduje o dzieleniu obowiązków domowych z partnerką.

Badania pokazały, że mężczyźni pomimo wyższych niż kilkanaście lat temu deklaracji o partnerskim podziale obowiązków, nadal swoją męskość definiują poprzez pracę zawodową. Zaledwie 13 % respondentów uważało, że prowadzenie domu i angażowanie się w życie rodzinne może dać mężczyźnie tyle samo satysfakcji i zadowolenia co praca zawodowa. Ponadto badani twierdzili, że praca zawodowa kobiet w większym stopniu niż praca mężczyzn negatywnie wpływa na jakość życia rodzinnego i rozwój dzieci.

Kampania Partnerska Rodzina adresowana jest przede wszystkim do mężczyzn młodych, pozostających w związkach, oczekujących na dzieci lub posiadających dzieci w wieku do 7 lat. Celem kampanii jest przekonanie, że egalitaryzm w podziale obowiązków domowych z partnerką może być źródłem satysfakcji i doskonałą formą samorealizacji. Równocześnie działania realizowane w ramach kampanii mają pokazać, że partnerski podział obowiązków nie musi pozostawać w konflikcie z pracą zawodową mężczyzny.

Druga płaszczyzna komunikacji kampanii to przekaz kierowany do kobiet. Jego istotą jest przekonanie pań, że podstawą budowania partnerskich relacji w związku jest przekazanie części obowiązków domowych mężczyznom. Kobiety, które chcą budować partnerskie relacje powinny dać swoim partnerom przyzwolenie na zajmowanie się domem i dziećmi, a to często jest bardzo trudne. Pokazanie korzyści jakie dają partnerskie relacje w związku przełożyć się może w przyszłości na zmianę sposobu oceniania sukcesów zawodowych i osobistych partnerów.

Kampania będzie realizowana w okresie od maja do grudnia 2007 roku. W jej ramach uruchomiona zostanie strona www.partnerskarodzina.pl, opracowany zostanie pakiet materiałów o charakterze poradnikowym, przygotowana zostanie sonda wśród kobiet, mężczyzn i dzieci, której celem będzie pokazanie trzech różnych perspektyw postrzegania partnerstwa w związkach. Ogłoszona zostanie również ogólnopolska akcje Dzień Partnerstwa, której celem będzie promowanie idei partnerskich relacji w związkach oraz sprowokowanie społecznej dyskusji na ten temat. Promocji partnerskiego modelu związków służyć będzie również utwór muzyczny autorstwa Jacka Cygana i Adama Sztaby, w wykonaniu polskich gwiazd. Jego premiera przewidziana jest na początek października. Kampania zostanie zakończona sondą przeprowadzona wśród mężczyzn mieszkających w Warszawie i Białymstoku.

Za realizacje działań w ramach kampanii odpowiada firma ON Board PR
Dodatkowe informacje:
Emilia Mitura- Rudzka
On Board Public Relations Sp. z o.o.
ECCO International Communications Network
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa, Poland
tel.(+48 22) 321 51 00,
fax. (+48 22) 321 51 01
e-mail: emitura@onboard.pl

Patrycja Brzezińska
On Board Public Relations Sp. z o.o.
ECCO International Communications
Network
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa, Poland
tel.(+48 22) 321 51 00,
fax. (+48 22) 321 51 01
e-mail: pbrzezinska@onboard.pl

Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *