Rozpoczęła się ogólnopolska kampania społeczna Partnerska Rodzina

O tym, ze prowadzenie domu może dać mężczyźnie tyle samo zadowolenia, co praca zawodowa jest przekonane zaledwie 13% męskiej części społeczeństwa, zaś ponad 40% z tej grupy jest zdania, że kobieta prowadząc dom może odczuwać taką samą satysfakcję, jak pracując zawodowo.  Takich danych dostarczają badania przeprowadzone w ramach projektu Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina, którego koordynatorem jest Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. Badania te stały się punktem wyjścia do trwającej właśnie kampanii społecznej Partnerska Rodzina.

Zmiany społeczne, polityczne i ekonomiczne zachodzące w Polsce od kilkunastu lat, wpłynęły na przekształcenia w modelu państwa oraz społeczeństwa – mówi dr Cecylia Sadowska – Snarska, kierownik projektu Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina. Kluczową częścią tego procesu jest przedefiniowanie ról społecznych mężczyzn i kobiet. Jeszcze nie tak dawno za prawdziwego mężczyznę uważano tego, który dzięki  swej pracy zapewniał byt rodzinie. Dzisiaj taka definicja męskości jest stopniowo wypierana przez obraz mężczyzny, który odrzuca patriarchalny model rodziny, a siebie postrzega jako opiekuna – dodaje dr Cecylia Sadowska – Snarska.

Pomimo jednak zmian zachodzących we wzorach zachowań kobiet i mężczyzn oraz wydawałoby się społecznej dla nich aprobaty, ponad 38% mężczyzn twierdzi, że pełnoetatowa praca kobiet ma szkodliwy wpływ na życie rodzinne i tylko 10% badanych myśli tak o pracy mężczyzn.

Zmianie tych właśnie zachowań służyć ma kampania społeczna Partnerska Rodzina, której celem jest promocja większego zaangażowania mężczyzn w życie rodzinne. Działania realizowane w ramach kampanii skierowane są równocześnie do mężczyzn i kobiet pozostających w związkach.

Chcemy pokazać, jak mężczyźni mogą angażować się w związku i pełnić w nim partnerską rolę, bez uszczerbku dla pracy zawodowej, a równocześnie pragniemy przekonywać kobiety, do tego żeby przekazywały część swoich obowiązków partnerowi – mówi dr Cecylia Sadowska – Snarska. Równocześnie będziemy starali się pokazać, że taki partnerski układ może być źródłem satysfakcji i zadowolenia dla obu stron – dodaje dr Cecylia Sadowska – Snarska.

W czasie trwania kampanii uruchomiona zostanie strona www.partnerskarodzina.pl, opracowany i wydany zostanie zbiór rad i przepisów dotyczących tego, jak realizować się w partnerskim związku, a przez cały czas kampanii Partnerska Rodzina prowadzona będzie komunikacja skierowana do mediów. Promocji partnerskiego modelu związków służyć będzie również utwór muzyczny autorstwa Jacka Cygana i Adama Sztaby, w wykonaniu polskich gwiazd. Jego premiera przewidziana jest na początek października.

Kampania Partnerska Rodzina jest częścią projektu Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina, realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku, w partnerstwie z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr, Izbą Przemysłowo – Handlową w Białymstoku oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Skierowany jest do pracujących rodziców posiadających dzieci w wieku do 7 lat oraz kobiet ciężarnych. Zmierza do poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy poprzez stworzenie warunków umożliwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym.

Dodatkowe informacje:
Emilia Mitura- Rudzka
On Board Public Relations Sp. z o.o.
ECCO International Communications Network
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa, Poland
tel.(+48 22) 321 51 00, 
fax. (+48 22) 321 51 01
e-mail: emitura@onboard.pl

Patrycja Brzezińska
On Board Public Relations Sp. z o.o.
ECCO International Communications
Network
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa, Poland
tel.(+48 22) 321 51 00,
fax. (+48 22) 321 51 01
e-mail: pbrzezinska@onboard.pl

Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *