Dane, które podawane są w opracowaniach podręcznikowych nie zostały dotychczas  poparte długoletnimi badaniami. Przełomem mogą okazać się najnowsze wyniki dotyczące zachorowalności na POChP, uzyskane  przez zespół duńskich naukowców. – mówi prof. Jan Zieliński, Koordynator Programu „Głęboki oddech”.

Warszawa, 11 kwietnia 2007.  Na łamach międzynarodowego pisma THORAX,   poświęconemu chorobom płuc, ogłoszone zostały najnowsze wyniki długoletnich obserwacji, prowadzonych przez duńskich naukowców. Zespół badaczy przez 25 lat opiekował się grupą 8000 mieszkańców Kopenhagi . Grupa uczestnicząca w projekcie pozostawała pod stałą opieką lekarzy i poddawana była regularnym badaniom płuc. W rezultacie badacze uzyskali dane dotyczące ilości osób dotkniętych tym śmiertelnym schorzeniem. Okazało się, że na POChP choruje 25 % palaczy spośród objętych badaniem. Wyniki zwróciły uwagę na jeszcze jedno, niezwykle istotne zjawisko. Ryzyko zachorowania na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc wzrasta wraz z okresem aktywnego palenia. Okazało się, że wśród osób palących ponad 25  lat aż  35 % zachorowuje na POChP.

Badania duńskich naukowców potwierdzają konieczność realizowania tego typu obserwacji – mówi prof. Zieliński –  Opublikowane wyniki rzucają nowe światło na problem zachorowalności na POChP wśród palaczy. Z jednej strony pokazują nam skalę zagrożenia, a z drugiej wskazują na konieczność upowszechniania przeprowadzania systematycznych badań profilaktycznych wśród palaczy.

Na temat szkodliwości palenia i jego negatywnego wpływu na zdrowie człowieka mówi się od bardzo długiego czasu. Już w latach 70. ubiegłego stulecia dowiedziono, że palenie tytoniu jest głównym powodem zachorowania na POChP. Nasuwa się więc jeszcze jeden wniosek: Badań i analiz dotyczących wpływu palenia papierosów na zdrowie człowieka powinno być jak najwięcej. Nagłaśnianie i rozpowszechnianie ich wyników, to doskonały sposób na budzenie świadomości  szkodliwych skutków palenia papierosów- dodaje prof. Zieliński.

„Głęboki Oddech” – Program Profilaktyczno-Edukacyjny „Głęboki Oddech” na rzecz walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) ma ogólnopolski charakter i zmierza do zwiększenia w społeczeństwie świadomości istnienia POChP. Program informuje na temat objawów choroby, jej przyczyn oraz skutków. Edukuje w zakresie walki z POChP przez podkreślanie konieczności wykonywania badań profilaktycznych, prowadzących do wczesnego diagnozowania choroby i rozpoczęcia leczenia. Organizatorem Programu jest Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, zrzeszające wybitnych pulmonologów, we współpracy z firmą Adamed.

Program objął już kilkaset miejscowości w Polsce. W ramach programu z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskiej skorzystało ponad 52 tysiące Polaków. Program dotarł do dużych i do małych miejscowości, tam, gdzie często dostęp do aparatury spirometrycznej
i lekarzy specjalistów jest ograniczony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *